Αγγελής: Όλοι ήξεραν ποιος ήταν ο «Ρασπούτιν», αλλά τον φοβόνταν!

Ç åõñùâïõëåõôÞò Êùíóôáíôßíá Êïýíåâá óôïí ¶ñåéï ÐÜãï, üðïõ åêäéêÜóôçêå ôçí Ôñßôç 10 Ïêôùâñßïõ 2017, ç áßôçóç áíáßñåóçò êáôÜ ôçò áðüöáóçò ôïõ Ìïíïìåëïýò Åöåôåßïõ ÐåéñáéÜ ðïõ áêýñùóå ôçí ðñùôüäéêç áðüöáóç ðïõ ôç äéêáßùíå êáé áðÜëëáîå ôçí åñãïëáâéêÞ åôáéñåßá áðü êÜèå åõèýíç, ãéá ôçí åðßèåóç ðïõ äÝ÷ôçêå ìå âéôñéüëé. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Πολύωρη κατάθεση στην οποία φωτογράφησε, χωρίς όμως να κατονομάσει τον αποκαλούμενο «Ρασπούτιν» έδωσε σήμερα Πέμπτη ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής, στο πλαίσιο της έρευνας για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Novartis.

Πολύωρη κατάθεση στην οποία φωτογράφησε, χωρίς όμως να κατονομάσει τον αποκαλούμενο Ρασπούτιν» έδωσε σήμερα Πέμπτη ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής στον συνάδελφό του αντεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Ευάγγελο Ζαχαρή, στο πλαίσιο της έρευνας για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Novartis.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αγγελής επανέλαβε αυτό που ήδη είχε προ μηνών στην αναφορά του σημειώσει ότι πως «όλοι ξέρουν ποιος είναι ο «Ρασπούτιν», αλλά όλοι τον φοβούνται», προσθέτοντας με νόημα πως «ο «Ρασπούτιν» ήταν σαν τον Θεό, πανταχού παρών στο χώρο της Εισαγγελίας Διαφθοράς».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Αγγελής επικαλέστηκε ότι η τέως εισαγγελέας Ξένη Δημητρίου του είχε πει ποιος είναι ο «Ρασπούτιν».

Κατά τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό το όνομα του «Ρασπούτιν» το ξέρουν πολύ καλά η Ξένη Δημητρίου, ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου και η τέως Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου.

Φέρεται μάλιστα στην κατάθεση του να αναφέρθηκε σε συναντήσεις που είχε ο ίδιος και με τους τρεις (Καλογήρου, Δημητρίου και Παπασπύρου) όπου συμφωνήθηκε να απομακρυνθεί η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη για να σταματήσει η επιρροή που είχε πάνω της ο «Ρασπούτιν».

Αναφερόμενος δε στις σχέσεις του και με τους όλους (Δημητρίου και λοιποί) φέρεται να είπε «Φίλη η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, φίλοι οι εισαγγελείς, αλλά φιλτάτη η αλήθεια».

Ειδικότερα ο κ. Αγγελής φέρεται να κατέθεσε «η συμπεριφορά της κυρίας Τουλουπάκη έδειχνε ότι υπήρχε άτομο του οποίου ακολουθούσε τις εντολές του που ήταν ισχυρότερος από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αλλά και από μένα». «Κουμάντο -φέρεται να είπε ο κ. Αγγελής- δεν έκαναν στην Εισαγγελία Διαφθοράς οι Εισαγγελείς αλλά ο «Ρασπούτιν»».

Επίσης αναφέρθηκε πέραν της Novartis και σε άλλες υποθέσεις για τις οποίες κατήγγειλε παρεμβάσεις «Ρασπούτιν», ενώ φέρεται να υποστήριξε, ότι από το 2013 υπήρχαν δικογραφίες στην Εισαγγελία Διαφθοράς που δεν είχαν κινηθεί καθόλου, ενώ για άλλες που μπήκαν στο αρχείο φέρεται να είπε «ότι αν γίνει έρευνα κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους».

Επιπλέον ο κ. Αγγελής επικαλέστηκε δέκα λόγους που κατ΄ εκείνον αποδεικνύουν την παρέμβαση «Ρασπούτιν» στην Εισαγγελία Διαφθοράς, μεταξύ των οποίων επικαλέστηκε και τις καταγγελίες της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Ράικου προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες Ράικου και του ίδιου κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος.

Από την πλευρά του ο κ. Ζαχαρής μετά το τέλος του πρώτου κύκλου των καταθέσεων θα μελετήσει και θα αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό πριν καθορίσει τις επόμενες δικονομικές κινήσεις του, καθώς όπως όλα δείχνουν τις επόμενες μέρες θα κληθούν να καταθέσουν και νέοι μάρτυρες.