Αποκαλυπτικό έγγραφο για τα λούνα παρκ «του τρόμου» στην Ελλάδα – Κενά σε θέματα ασφαλείας!

Για ανεπάρκεια στο καθεστώς αδειοδότησης των λούνα παρκ, «κενό» στη νομοθεσία αλλά και απουσία πρόβλεψης για περιοδικούς ελέγχους γίνεται λόγος στο αποκαλυπτικό έγγραφο που κατέθεσε στην Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ Ζέττας Μακρή προαναγγέλλει αυστηροποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τους κανόνες ασφαλείας στα «λούνα-παρκ» και γενικότερα τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Από το έγγραφο του υπουργού αποκαλύπτεται πως με απόφαση του Γ.Γ. Βιομηχανίας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση της αδειοδότησης συγκεκριμένων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και τα «λούνα-παρκ». Η πρώτη εκτίμηση της ομάδας προκαλεί σοκ.

«Η ομάδα εργασίας συνήγαγε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης των λούνα-παρκ είναι περίπλοκο και ασαφές, με πανσπερμία διατάξεων, πολλές φορές αντικρουόμενων μεταξύ τους. Τα θέματα ασφαλείας, που είναι και τα πλέον κρίσιμα για την εν λόγω οικονομική δραστηριότητα, αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς κατά το στάδιο της αδειοδότησης, ενώ απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε πρόβλεψη για περιοδικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους ή μετά από εργασίες συντήρησης κ.λπ.» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο του υπουργού Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τα θέματα ασφαλείας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο, κατά το στάδιο της αδειοδότησης καλύπτονται από βεβαιώσεις διπλωματούχων μηχανικών και άλλων επιστημόνων και από βεβαιώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων.

«Συναφώς επισημαίνεται ότι το άρθρο 39 του ν.4497/2017 δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην αδειοδότηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, διότι η προβλεπόμενη (άρθρο 6, παρ. 3, περ. στ του πδ 12/2005) άδεια του Υπ. Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 δεν υφίσταται πλέον, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος έχει καταργηθεί (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2516/1997) και οι νόμοι που τον αντικατέστησαν για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων (με τελευταίο εν ισχύ τον ν.3982/2011) δεν περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους τα Λούνα Παρκ» είναι το συμπέρασμα που καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Για να επιλυθεί το μείζον αυτό ζήτημα, και με βάση τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η ομάδα εργασίας αποφάσισε να συστήσει εξειδικευμένη υπο-ομάδα έργου, που θα αναλάβει την εκπόνηση τεχνικού κανονισμού ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των λούνα-παρκ. Η υπο-ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει στη σύνθεσή της τεχνικούς εμπειρογνώμονες και θα βασισθεί τόσο στο προσφάτως εκδοθέν ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 18314/2019, όσο και στο προηγούμενο Πρότυπο 13814/2004 «Fairground and amusement park machinery and structures – safety» (περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση των πάρκων ψυχαγωγίας), όσο και στις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

«Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η υπο-ομάδα πρόκειται να εξετάσει και την πρόταση να καθιερωθούν τα εν λόγω πρότυπα ως υποχρεωτικά με συνέπεια να απαιτείται κατά την αδειοδότηση, ως δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ελέγχου/πιστοποίησης της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα, βάσει του οποίου θα συνάγεται η συμμόρφωσή της με τα υποχρεωτικά πρότυπα που την αφορούν» επισημαίνει ο υπουργός και προσθέτει ότι «Στόχος είναι να θεσμοθετηθεί ένας τεχνικός κανονισμός που θα απολήγει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς όμως αναίτια και υπέρμετρη γραφειοκρατική επιβάρυνση του επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας εργασίας, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2019 η τεχνική ομάδα έργου θα εκπονήσει τον Κανονισμό Ασφαλείας εγκατάστασης και λειτουργίας των Λούνα Παρκ».

Το ίδιο διάστημα η βασική ομάδα εργασίας θα εργασθεί με στόχο τη διευθέτηση και των λοιπών θεμάτων που άπτονται της αδειοδότησης, με προεξάρχον αυτό της χωροθέτησης.

«Τα δύο θλιβερά συμβάντα της τελευταίας 5ετίας, από τη μία μας συγκλονίζουν ως κοινωνία και από την άλλη οφείλουν να μας ενεργοποιήσουν ως οργανωμένη Πολιτεία στο μέγιστο βαθμό ώστε να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν την ανθρώπινη ζωή και ακεραιότητα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

newsbreak.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε το αποκαλυπτικό έγγραφο.