Λαϊκός ξεσηκωμός για τις αναγκαστικές επιτάξεις ακινήτων στα νησιά: «Δεν θα δώσουμε την γη μας στους ξένους» (ηχητικό)

Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι των νησιών του ανατολικού Αιγαίου μετά την απόφαση της κυβέρνηση για αναγκαστική επίταξη ακινήτων (δηλαδή αρπαγή ιδιωτικής περιουσίας) ώστε να δημιουργηθούν «δομές φιλοξενίας» παράνομων μεταναστών.

«Δομές» οι οποίες αν και η κυβέρνηση τις διαφημίζει ως κλειστού τύπου, δεν θα είναι κλειστές αλλά ανοικτές. Οι αλλοδαποί θα μπορούν να εξέρχονται το πρωί από αυτές και θα πρέπει να επιστρέφουν μέχρι το βράδυ για να βρουν ανοιχτές τις πύλες.

Έκπληκτος έμεινε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μανταμαδου στο άκουσμα ότι η νέα δομή για τους αλλοδαπούς θα γίνει στην τοποθεσία Καραβας και μάλιστα με επίταξη του χώρου όπως αναφέρει το lesvospost.com

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στα διοικητικά όρια ανάμεσα στο Δήμο Μυτιλήνης και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.  Και για λόγους πολιτικούς και για λόγους πρακτικούς επιλέχτηκε ως η καλύτερη επιλογή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την μεγάλη κρίση του 2015 ο Μανταμάδος δέχτηκε ένα μεγάλο κύμα αλλοδαπών καθώς καθημερινά δεκάδες βάρκες έβγαιναν σε Τσονια, Συκαμια, Ασπροποταμο κτλ.

Ο κος Χ. Τζελαιδης πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Τ.Κ Μανταμαδου, μιλώντας πριν λίγο στο LesvosPost ειπε ότι «η κατάσταση είναι δύσκολη με την επίταξη, αλλά θα το παλέψουμε προτάσσοντας ακόμα και τα κορμιά μας»

Ο κος Τζελαιδης στο τέλος είπε ότι «αυτά γίνονται μόνο σε χουντικά καθεστώτα».

Ακούστε το αποκλειστικό ηχητικό EΔΩ

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Τ.Κ Μανταμαδου

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς οι παρακάτω :

Ο Δήμαρχος Βέρρος Ταξιάρχης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι Πρόεδροι  Κοινοτήτων και από τους δύο Δήμους Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης :  Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης, Αγίας Παρασκευής, Νάπης, Νέων Κυδωνιών, Πηγής, Κώμης, Μυστεγνών, Λουτροπόλεως Θερμής, Πύργων Θερμής, Στύψης, Συκαμινέας, Λεπετύμνου με τους Κοινοτικούς Συμβούλους.

Ο Εφημέριος της Ενορίας Μανταμάδου, Χρήστος Τσιτμηδέλλης
Εκπρόσωποι του Δικτύου των Κοινοτήτων όλης της Λέσβου και
Πολλοί κάτοικοι της περιοχής.

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ή κ α μ ε  σήμερα 07/02/2020 στο Πολύκεντρο Μανταμάδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Μανταμάδου, με αφορμή δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου που αναφέρουν ότι η κλειστή δομή συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή της «Καράβας».

Η περιοχή αυτή ανήκει στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευή, Νάπης και Νέων Κυδωνιών.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μανταμάδου διάβασε την αριθμ. 4/2020 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε, να μην επιτρέψουν και να αντισταθούν με κάθε τρόπο, στην κατασκευή δομής συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της «Καράβας» αλλά και σε κάθε άλλο μέρος του Νησιού.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και πολλοί συμμετέχοντες ανέπτυξαν τις απόψεις τους.

Ύστερα από αυτά η παρούσα συνέλευση αποφάσισε

Ο μ ό φ ω ν α

1) Όλοι μας είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή της δομής αυτής, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή «Καράβας» αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του Νησιού.
2) Υιοθετούμε και στηρίζουμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου και το ψήφισμα του Παλλεσβιακού συλλαλητηρίου που έγινε στις  22/01/2020 στη Μυτιλήνη.
3) Συμφωνούμε και εγκρίνουμε την αριθμ. 4/2020 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μανταμάδου.
4) Το ψήφισμα μας αυτό να σταλεί σε κάθε αρμόδιο, όπως στάλθηκε και η προαναφερόμενη απόφαση της Κοινότητας.
5) Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για την αποτροπή  κατασκευής νέας δομής συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών  στην ευρύτερη περιοχή Καράβας»  αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του Νησιού μας.

Απόφαση του τοπικού συμβουλίου:

Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης προσφύγων – μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της «Καράβας».

Στο Μανταμάδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 05 Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Μανταμάδου, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα και τα πέντε (5), δηλαδή :

Παρόντες                                                                                                        Απόντες
Τζελαΐδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος                                                 Κανείς
Φιλίππου Αθανάσιος, Μέλος
Κάϊτατζη Ιουλία, Μέλος
4. Σταμάτης Παναγιώτης, Μέλος
5. Γροσομανίδης Μιχαήλ

Επίσης παρευρέθηκαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αξής Ανδρέας, και οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αποστόλου Στέφανος και Κλομιδιώτης Θεμιστοκλής.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης  του Συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Σήμερα πληροφορηθήκαμε από ανάρτηση σε ηλεκτρονική εφημερίδα, ότι ο χώρος που επιλέχθηκε για την κατασκευή σταθμού φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της «Καράβας», εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μανταμάδου κυρίως αλλά και των Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής, Νάπης και Νέων Κυδωνιών.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η ανάρτηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αν  “ο αραμπάς του Χότζα”  σταμάτησε στην περιοχή μας, ύστερα από την διαδρομή Μυστεγνά, Κλεφτόβιγλα, Σκαμνιούδα, κ.λ.π. ……………….

Επειδή όμως, και η παροιμία λέει, «μι ντου νού βρίσκν ντου θιό», (με την λογική  βρίσκουν το Θεό) αντιλαμβανόμαστε όλοι,  ότι η ιστορία που ξεκίνησε τελευταία για την εξεύρεση χώρου κατασκευής κλειστής δομής, (με δημοσιεύματα σε εφημερίδες και ποικίλα σχόλια στις τηλεοράσεις), έκανε όλη την προαναφερθείσα  διαδρομή για να καταλήξει στην ευρύτερη περιοχή «Καράβας» κάτι κρύβει και κάποιος προωθεί τα μηνύματα αυτά.

Δεν έχουμε αποδείξεις για ονόματα, όμως θέλουμε κάνουμε γνωστό και να πούμε τα εξής :
Η Κοινότητα Μανταμάδου, δεν δέχεται και δεν θα δεχθεί εγκατάσταση καμιάς νέας δομής, (κλειστής, ή ανοιχτής) στην περιοχή της, αλλά και σε όλο το Νησί, σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δυτικής Λέσβου, αλλά και το ψήφισμα του Παλλεσβιακού συλλαλητηρίου, που έγινε στις 22/01/2020 στην Μυτιλήνη.

Η θέση μας είναι λογική, για τους παρακάτω λόγους :

1)  Η τοποθεσία βρίσκεται εντός και στο κέντρο του μεγάλου πευκοδάσους της Λέσβου.  Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα καεί όλο το νησί …………….

2) Στην  περιοχή   αυτή   βιοπορίζονται   πολλές   οικογένειες,   υπάρχουν   πολλές  κτηνοτροφικές μονάδες και κτηνοτρόφοι, από τα προαναφερόμενα χωριά (Μανταμάδος, Αγία Παρασκευή, Νάπη, Νέες Κυδωνίες), με ζωικό κεφάλαιο περίπου 4.000 αιγοπροβάτων και βοοειδών.

Η εγκατάσταση και η διαμονή χιλιάδων προσφύγων – μεταναστών στο χώρο αυτό, θα καταστρέψει την υφιστάμενη κτηνοτροφική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό των κατοίκων των χωριών αυτών.
3) To σπουδαιότερο :

Το νησί μας κατοικείτο μέχρι τα τελευταία χρόνια περίπου με   90.000 Λέσβιους Έλληνες.

Από το 2003 άρχισε το φαινόμενο αφίξεως προσφύγων.

Ο τότε υφιστάμενος Δήμος Μανταμάδου, συμπαραστάθηκε και βοήθησε τους  πρόσφυγες αυτούς μέχρι και το έτος 2015 – 2016 κατασκευάζοντας από μόνος του, μέχρι και καταυλισμό υποδοχής, για διευκόλυνση και βοήθειά τους.

Σήμερα όμως η κατάσταση ξεπέρασε τα ανεκτά όρια εθνικής ασφάλειας και ύπαρξης μας, ως νησί της Ελλάδος, κατά την γνώμη μας.

Οι πρόσφυγες μετανάστες στη Λέσβο πλησιάζουν τις 30.000 ποσοστό ίσο με το 1/3 του Λεσβιακού πληθυσμού.

Όσον αφορά την ηλικία αυτοί είναι νέοι, ενώ ο Λεσβιακός λαός είναι κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι τα παράλια της Τουρκίας απέχουν περίπου 12 μίλια από τις ακτές μας και με το υφιστάμενο ιστορικό και τις τελευταίες εξάρσεις και απειλές των γειτόνων μας, προβληματιζόμαστε και σύμφωνα με την λογική και το αίσθημα αυτοσυντήρησης πρέπει να αντιδράσουμε έντονα :

α) Απαιτούμε να σταματήσουν οι ροές,
β) να φύγουν αυτοί που βρίσκονται στο νησί.

Στην  παραμεθόρια περιοχή μας, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε το 1% που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Τέλος ο ύψιστος λόγος που δεν πρέπει να γίνει χώρος συγκέντρωσης στην περιοχή αυτή, είναι ο εξής :

Στο παρελθόν, κατά τις συχνές επιστρατεύσεις και στρατιωτικές εκπαιδεύσεις που γινόταν εδώ στη Λέσβο, εξ αιτίας της απειλής των γειτόνων, όλοι οι κάποιας ηλικίας Λέσβιοι, ξέρουν ότι ο χώρος αυτός είναι ο πλέον πιθανός χώρος ρίψης αλεξιπτωτιστών και προσγείωσης ελικοπτέρων σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία.

Στο χώρο λοιπόν αυτό (αν αληθεύει το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας)  θέλει η χώρα μας να κατασκευάσει σταθμό συγκέντρωσης νομίμων και παράνομων προσφύγων και μεταναστών.

Κάποιοι απ΄ αυτούς, σύμφωνα με αυτά που ακούμε από εκπομπές στις τηλεοράσεις, συζητήσεις στη Βουλή και δημοσιεύματα στις εφημερίδες, είναι τζιχαντιστές, πράκτορες της ΜΙΤ και ανθέλληνες.

Για τούτο είμαστε απολύτως βέβαιοι και έχουμε την εμπειρία  ως τέως Δήμος Μανταμάδου, για τις φωτιές που μας έβαζαν σκόπιμα, τα ξωκλήσια και προσκυνητάρια που βεβήλωναν και κατέστρεφαν, όταν εμείς τους βοηθούσαμε ανθρώπινα  (έτη 2015 2016). Επί πλέον ύστερα από αίτημα και βοήθεια του Στρατού, παράλληλα και με την δική μας επιθυμία, κατασκευάσαμε σαν Δήμος Μανταμάδου, δρόμους στην περιοχή αυτή για να έχει εκεί ο Στρατός άμεση πρόσβαση. Στην περιοχή αυτή, εν συνεχεία έγιναν και αμυντικά έργα.

Στον χώρο λοιπόν αυτό, φέρεται η χώρα μας να θέλει να κατασκευάσει σταθμό συγκέντρωσης και διαμονής αυτών.

Α ς     σ  κ  ε  φ  τ  ο  ύ  μ  ε  :

1. ότι κάποιοι από αυτούς είναι τζιχαντιστές, ανθέλληνες και πράκτορες της ΜΙΤ και
2. σε ελάχιστα λεπτά η Τουρκία μπορεί να τους εξοπλίσει με πτήσεις ελικοπτέρων, λόγω της μικρής απόστασης και της καταλληλότητας του χώρου.

Ύστερα από όλα αυτά, προτείνω να αντιδράσουμε έντονα με αφορμή την συγκεκριμένη ανάρτηση και να καταστήσουμε σαφές προς όλους, ότι δεν δεχόμαστε καμιά δομή συγκέντρωσης προσφύγων – μεταναστών στην περιοχή μας, αλλά και σε όλο το Νησί μας.

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

1)  Αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου για τους προαναφερόμενους λόγους.
2) Δεν δέχεται και θα αντιδράσει έντονα σε περίπτωση προσπάθειας κατασκευής σταθμού συγκέντρωσης και παραμονής προσφύγων – μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή του Μανταμάδου, αλλά και σε όλο το Νησί.
3) Συμφωνεί και υιοθετεί το ψήφισμα που κατέθεσαν, οι Τοπικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης (Σταμάτης Παναγιώτης και Γροσομανίδης Μιχαήλ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
4) Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση στον  Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, στους δύο (2) Δημάρχους της Λέσβου, στους Βουλευτές του Νομού, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ,      στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2020.

Αφού εξαντλήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω :

Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη
Τζελαΐδης Χαράλαμπος                                                   Φιλίππου Αθανάσιος
Καΐτατζη Ιουλία
Σταμάτης Παναγιώτης
Γροσομανίδης Μιχαή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μανταμάδου

Τζελαΐδης Χαράλαμπος