ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2021

Η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία και τον συντονισμό των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για τη Μεσογειακή Διατροφή το 2021

Δήμος Πύλου-Νέστορος (photo by Elias Lefas)

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πύλου-Νέστορος και του Μανιατακείου Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου Διακυβερνητική Τηλεδιάσκεψη από το Μαρόκο – στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της θητείας του ως συντονίστρια χώρα των κοινών δράσεων του δικτύου των χωρών και των Εμβληματικών τους Κοινοτήτων, που υποστήριξαν την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Στην τηλεδιάσκεψη, το Μαρόκο παρουσίασε το έργο που έχει επιτελέσει για τη Μεσογειακή Διατροφή. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των Υπουργείων των 7 χωρών, καθώς και οι εκπρόσωποι των Εμβληματικών Κοινοτήτων (Ελλάδα-Κορώνη, Ισπανία-Soria, Ιταλία–Cilento, Κροατία–Hvar & Brac, Κύπρος-Αγρός, Μαρόκο–Chefchaouen και Πορτογαλία-Tavira) παρουσίασαν τις δράσεις που έχουν αναπτύξει για τη διαφύλαξη και προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής, καθώς και τη συνεργασία τους με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλεπίδραση προσέδωσε προστιθέμενη αξία στην πολιτιστική δικτύωση του Δήμου Πύλου-Νέστορος και πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, εκφράζοντας έναν ιδιαίτερο, μοναδικό τρόπο ζωής, αλλά και αξιοποιώντας μέρος του ελληνικού ιστορικού, κοινωνικού και πολιτιστικού πλούτου που τη διαμορφώνει.

Στο τέλος της τηλεδιάσκεψης η Ελλάδα διεκδίκησε και ανέλαβε την προεδρία και τον συντονισμό των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για τη Μεσογειακή Διατροφή το έτος 2021. Η προεδρία θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας του δικτύου, καθώς και στη σύνδεση του διατροφικού μοντέλου με την εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η Μεσογειακή Διατροφή παραμένει ζωντανή, παρ’ όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τα οφέλη της είναι σημαντικά, τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον. Η ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διάστασής της, αποτελεί δέσμευση τόσο για τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, όσο και για το Μανιατάκειον Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη Μεσογειακή Διατροφή μπείτε στην επίσημη σελίδα του Μανιατακείου Ιδρύματος: www.maniatakeion.gr