Ο ΕΟΦ ανακαλεί το διάσημο Zantac και τα γενόσημά του!

Σε ανάκληση του Zantac και των γενόσημών του προχωρά ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκου.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει η εταιρεία, κατόπιν της αναστολής του πιστοποιητικού καταλληλότητας του παραγωγού Saraca Laboratories Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Αναφορικά με το ZANTAC ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του:
• ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB,
• ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB
• ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP,

Από το προϊόν RANITIDINE της MYLAN, ανακαλούνται τα ακόλουθα: