ΠΟΜΕΝΣ: Αδικία στη χορήγηση των ειδικών αδειών του Υγειονομικού προσωπικού!

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Σας αναφέρουμε σε συνέχεια (δ) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), ότι με το (α) σχετικό καθορίστηκε
‘’1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, πλην ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, τμήματα και μονάδες επειγόντων περιστατικών, ακτινοδιαγνωστικά, νεότερων απεικονιστικών μεθόδων (αξονικός-μαγνητικός), ακτινοθεραπευτικά, πυρηνικής ιατρικής, αιμοδυναμικά, μεταμοσχεύσεων, ειδικών λοιμώξεων, ψυχιατρικά που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, χημειοθεραπείας, ογκολογίας, τραπεζών γάλακτος, προγεννητικού ελέγχου, αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, αιματολογικά εργαστηριακού τομέα, βιοπαθολογικά, διάλυσης κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων, κυτταρολογικά, παθολογικής ανατομικής, βιοχημικά, γενετικής, ιολογίας, ανοσολογίας-ιστοσυμβατότητας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στα ανωτέρω τμήματα και μονάδες.

‘’2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, πλην ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν και εκτελούν ως κύρια καθήκοντα αυτά του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ’’.

Με έκπληξή μας όμως, διαπιστώσαμε ότι με έγγραφο που εξέδωσε η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΣ (γ) σχετικό, εξαιρούνται της χορήγησης της ανωτέρω άδειας, τα στελέχη που εργάζονται στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) διότι δεν αποτελούν όπως αναφέρεται στρατιωτικά νοσοκομεία !!!!.
Η άδεια αυτή, όπως βεβαιώνεται και στο (β) σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ, χορηγείται στα στελέχη λόγο της έκθεσης της υγείας τους σε κίνδυνο και με σκοπό την προστασία τους. Συνεπώς η χορήγησή της θα έπρεπε να στηρίζεται αποκλειστικά στο κατά πόσο εκτίθεται στους συγκεκριμένους κινδύνους ένα στέλεχος και όχι σε νομικίστικες υπεκφυγές εξαίρεσης των ΚΙΧΝΕ που δικαιολογημένα οι εργαζόμενοί του εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους με αυτούς των υπολοίπων στρατιωτικών νοσοκομείων.
Υπενθυμίζουμε ότι η πλειονότητα των συναδέλφων του Στρατού Ξηράς υπηρετούν σε μέρη που η υποστελέχωση των νοσοκομείων, τους εκθέτει σε κινδύνους που πολλές φορές επιφέρουν τραγικές καταλήξεις και αποφάσεις σαν αυτές, προσβάλουν και απαξιώνουν το υγειονομικό προσωπικό των ανωτέρω περιοχών που πασχίζει άοκνα να προσφέρει υγειονομική κάλυψη στον συνάδελφο, με τα πενιχρά μέσα που του διατίθενται.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Αδυνατώντας να κατανοήσουμε τους λόγους της ανωτέρω εξαίρεσης, γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει για τα θέματα μέριμνας προσωπικού, ζητούμε την επίλυση του ζητήματος με την χορήγηση της εν λόγω ειδικής αδείας στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που εντάσσεται στις κατηγορίες που προβλέπονται στο (α) σχετικό,.
Εισηγητής: Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλ. 6983515236
Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.