Πόθεν έσχες: Συμμετοχές σε 121 ακίνητα για τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη! Αποζημίωση 53.000 ευρώ για την τρομοκρατική επίθεση στο γραφείο του!

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης το 2015 εμφανίζει εισοδήματα περίπου 130 χιλ ευρώ. Από αυτά τα 53 χιλ. ευρώ προέρχονται από αποζημίωση λόγω τρομοκρατικής επίθεσης στο πολιτικό του γραφείο. Το ίδιο έτος εμφανίζει χαρτοφυλάκιο μετοχών αξίας 4 χιλ ευρώ ενώ αποκτά τραπεζική θυρίδα στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι τραπεζικές καταθέσεις ανέρχονται περίπου σε 73 χιλ ευρώ. Ο ίδιος εμφανίζει μικρές συμμετοχές σε 121 ακίνητα (3%, 11% και 25%) ενώ το 2016 το υπόλοιπο δανειακής οφειλής ανέρχεται σε 266 χιλ ευρώ.

Το επόμενο έτος (2016) το εισόδημα του κ. Βαρβιτσιώτη διαμορφώνεται και πάλι περίπου στα 73 χιλ ευρώ ενώ δεν εμφανίζονται μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο μετοχών καθώς και οι καταθέσεις ανήλθαν σε περίπου 52 χιλ ευρώ . Το ίδιο έτος οι συμμετοχές σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 2 (συγκυριότητα 25% και 1%) από κληρονομία ενώ μειωμένη κατά 6 χιλ ευρώ εμφανίζεται η δανειακή οφειλή. Για το έτος χρήσης 2017 ο κ. Βαρβιτσιώτης δηλώνει εισοδήματα περίπου 41 χιλ ευρώ και οι καταθέσεις του πέφτουν στα περίπου 10 χιλ ευρώ. Το ίδιο έτος αποκτά μεταχειρισμένο ταχύπλοο 8,5 μέτρων έναντι 10.500 ευρώ. Τέλος η δανειακή οφειλή διαμορφώνεται σε 258 χιλ ευρώ.