Πώς οι οφειλέτες μπορούν να σηκώσουν «ασπίδα» κόντρα στις κατασχέσεις της εφορίας – Τα «5» παράθυρα

Τέσσερις «κλασικές» και μία νέα κίνηση, από την 1η Ιανουαρίου 2020, έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου για να «αμυνθούν» απέναντι στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Εφορίας, πρωτίστως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «δημοκρατία», ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αφήνει ανοιχτά «παράθυρα», ώστε οι κατασχέσεις που επιβάλλουν οι φορολογικές Αρχές για να αυξήσουν τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο να προληφθούν και να αποτραπούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν.

Ειδικότερα, η νομοθεσία προβλέπει τους εξής τρόπους:

  1. Από την 1η Ιανουαρίου τόσο για οφειλές οι οποίες δεν θα έχουν ρυθμιστεί με την ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση ή με άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις που ίσχυαν στις αρχές του τρέχοντος έτους όσο και για νέες βεβαιωμένες οφειλές θα ισχύσει η δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 24 ή 48 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τη νέα πάγια ρύθμιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση θα προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να επικαλεστεί τα στοιχεία για την εισοδηματική και την περιουσιακή του κατάσταση που έχει δηλώσει με τα έντυπα Ε1 και Ε9.
  2. Η ασφάλιση των τακτικά καταβαλλόμενων μέσω τραπεζικών λογαριασμών μισθών, συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών επιδομάτων και παροχών μέσω της δήλωσης του βασικού τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη ως «ακατάσχετου». Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο TAXISnet.
  3. Η τμηματική αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών «έναντι», ιδίως αν το ποσό του χρέους υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 ευρώ. Κάθε οφειλέτης που έχει ένα μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος μπορεί να πληρώνει οποιουδήποτε ύψους ποσό «έναντι» του συνολικού αυτού χρέους σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής, δηλαδή τον κωδικό πληρωμής, που συνοδεύει το χρέος του. Με τη μέθοδο της καταβολής ποσών «έναντι» επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση του υπολοίπου της οφειλής.
  1. Η υποβολή αίτησης προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για μείωση του ποσού που υπόκειται σε κατάσχεση εφόσον αποδείξει ότι υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν τη μείωση αυτή.
  2. Η πώληση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου και η απόδοση μέρους ή ολοκλήρου του εισπραττόμενου τιμήματος για την αποπληρωμή της οφειλής. Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου ληξιπρόθεσμου χρέους ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να πωλήσει ακίνητο περιουσιακό στοιχείο το οποίο κατέχει με την προϋπόθεση της παρακράτησης μέρους ή ολόκληρου του τιμήματος που θα εισπραχθεί προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο για την ολοσχερή ή μερική αποπληρωμή του χρέους.