Τέλος η ποινή «κεκλεισμένων των θυρών» για επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων!

Το SDNA αποκαλύπτει ότι λαμβάνει τέλος ένας μεγάλος βραχνάς για τις ΠΑΕ. Τα επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου δε θα επισύρουν ποινή κεκλεισμένων.
Στο νέο Πειθαρχικό Κώδικα που επικύρωσε η ΕΠΟ υπάρχει προσθήκη με την οποία καταργείται η ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για επεισόδια που έγιναν αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μόνη ποινή θα είναι η χρηματική.

Ως περιβάλλων χώρος του νοείται ο χώρος «που χρησιμοποιείται από την ομάδα για την στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων».

Η διάταξη στο νέο Πειθαρχικό Κώδικα για την «είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο» και τα «επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου», αναφέρει τα εξής:

«Η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, όπως και η δημιουργία επεισοδίων στα αποδυτήρια στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

α) Χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, εφόσον η είσοδος των οπαδών ή τα επεισόδια δεν συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας.

β) Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιαιοπραγίες κατά προσώπων, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, από δύo (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές. Σε περίπτωση που τα επεισόδια έγιναν αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, τότε δεν θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές».

Στο ίδιο άρθρο προστέθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση τέλεσης των αδικημάτων των προηγούμενων παραγράφων από οπαδούς, που δύνανται να έχουν ως συνέπεια την πειθαρχική ευθύνη μίας ομάδας, αν η εν λόγω (υπαίτια) ομάδα συμβάλλει αποδεδειγμένα και ουσιωδώς στην ανεύρεση των υπαίτιων φυσικών προσώπων (οπαδών), τότε τα δικαιοδοτικά όργανα δύνανται να επιβάλουν μειωμένη ποινή έως την τελεσιδικία της απόφασης».