Τι αποζημίωση θα λάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τις μειώσεις που αναγκαστικά θα υποστούν μετά το νέο 2ο lock down

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη

Ειδικός Φοροτεχνικός – Αρθρογράφος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, κατοικιών και επαγγελματικής στέγης, την περίοδο του 1ου lock down είχαν υποχρεωτική μείωση των ενοικίων τους με συμψηφισμό ποσοστού της μείωσης με της οφειλές τους. Τώρα, στο 2ο lock down η διαδικασία αλλάζει. Πλέον θα γίνεται επιστροφή χρηματικού ποσού στο ΙΒΑΝ του ιδιοκτήτη κατά το 50% της μείωσης που έχει υποστεί. Δηλαδή , ο ιδιοκτήτης είναι να λάβει 100% από ένα μίσθιο, αλλά τελικά λόγο covid λαμβάνει το 60%, από το 40% που δεν του καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, το 50% θα το λάβει από ο κράτος.

Συγκεκριμένα , για τα μισθώματα της περιόδου από Μάρτιο έως Οκτώβριο που μειώθηκαν υποχρεωτικά κατά 40% οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δικαιούνται έκπτωση φόρου ίση με το 30% των μη εισπραχθέντων ποσών μισθωμάτων. Το ποσό της έκπτωσης, αφαιρείται από τις οφειλές του φορολογούμενου έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο taxis.

Αλλά, για τα ενοίκια του Νοεμβρίου που θα μειωθούν υποχρεωτικά λόγω του 2ου lock down το σύστημα αλλάζει. Το 50% της απώλειας του ενοικίου θα καταβάλλεται στο ιδιοκτήτη του ακινήτου ως αποζημίωση, χρηματικά και με πίστωση που θα γίνεται στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο οποίος θα πρέπει να δηλωθεί στο taxis.

Προσοχή !!! Και αυτόν τον μήνα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση Covid στο taxis και να δηλώσουν τα μειωμένα ποσά που εισέπραξαν.