Το ΥΓΕΙΑ μεταξύ των 25 «πιο βιώσιμων εταιρειών στην Ελλάδα 2020»

Επιβεβαιώνοντας την επιλογή του να τοποθετεί σε πρωταρχική αξία τη βιώσιμη ανάπτυξη,το ΥΓΕΙΑ αποτελεί μέρος της ηγετικής ομάδας των 25 «Most Sustainable Companies in Greece 2020», όπως αυτή αναδείχθηκε τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, σε διαδικτυακή εκδήλωση από τον οργανισμό Quality Net Foundation (QNF).

Συγκεκριμένα, την ηγετική ομάδα του ελληνικού επιχειρείν αποτελούν οι 25 εταιρείες-πρότυπα που ξεχώρισαν βάσει της τεχνικής αξιολόγησης των επιδόσεών τους από το Sustainability Performance Directory και μπορούν να συγκροτήσουν τους επίλεκτους επιχειρηματικούς εκπροσώπους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, αποτελώντας συγχρόνως τους «Πρεσβευτές ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης» της  Ελλάδας στο εξωτερικό.

Το ΥΓΕΙΑ, έχοντας ως πυξίδα την αειφορία και συνεχίζοντας να ακολουθεί τις παραδοσιακές αρχές και αξίες που το χαρακτηρίζουν εδώ και 50 χρόνια, επενδύει σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, για όσο το δυνατόν περισσότερους. Στοχεύοντας να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς μίμηση για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας παρέχοντας κορυφαίες και πλέον πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες, το ΥΓΕΙΑ αποδεικνύει στην πράξη την αναγνώρισή του ως υπεύθυνο και ενεργό εταιρικό πολίτη συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών στη λειτουργία του, στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, καθώς και στις σχέσεις του με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε αναφορικά με την ανάδειξη του ΥΓΕΙΑ ανάμεσα στις 25 εταιρείες εκφραστές της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα: «Έχοντας συμπληρώσει 50 χρόνια λειτουργίας και κυρίως κοινού βηματισμού με την κοινωνία, στο ΥΓΕΙΑ επιλέγουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που σκοπεύει στη διάχυση οφελών και πολλαπλασιαστικής αξίας στην ίδια τη χώρα. Ένα μοντέλο που στον πυρήνα του διατηρεί την έννοια της ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης.  Η ανάδειξή μας στην ηγετική κοινότητα των 25 «The Most Sustainable Companies in Greece 2020» συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη διαρκή δέσμευσή μας  απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε υποχρέωσή μας να λειτουργούμε ως επιταχυντής της προσπάθειας προς μία βιώσιμη εξωστρέφεια και να αποτελούμε πρότυπο για το ελληνικό επιχειρείν».