ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ στην Βουλή βούλευμα για “κακουργηματική απιστία” από Παυλόπουλο!

œ ’–≈”ƒƒ¡ –ÒÔ͸ÁÚ –·ıθÔıÎÔÚ (¡) Í·È Ô ¡Ì’–≈”ƒƒ¡ ◊ÒfiÛÙÔÚ Ã·ÒÍÔ„È·ÌÌ‹ÍÁÚ (ƒ) Í·Ù‹ ÙÁÌ ›ÓÔ‰¸ ÙÔıÚ ·¸ ÙÔ Ã›„·ÒÔ Ã·ÓflÏÔı ÏÂÙ‹ ÙÁ Ûı̉Òfl·ÛÁ ÙÁÚ  ı‚ÂÒÌÁÙÈÍfiÚ ≈ÈÙÒÔfiÚ, –›ÏÙÁ 11 …ÔıÌflÔı 2009.

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε το “Βήμα της Κυριακής” σχετικά με το βούλευμα 1732/2017 του Συμβουλίου Εφετών, σύμφωνα με το οποίο τρεις υπουργοί Δημοσίας Τάξεως της Κυβέρνησης Καραμανλή, οι Προκόπης Παυλόπουλος, Χρήστος Μαρκογιαννάκης και Βύρων Πολύδωρας θα πρέπει να ελεγχθούν για Κακουργηματική Απιστία, αφού πράξεις και παραλείψεις τους, πιθανώς προκάλεσαν ζημιά στο Δημόσιο ύψους 147.819.943 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με το περίφημο C4I.

Διαβάστε περισσότερα στο Press-Gr.com