Εφορία: Οι 10… εντολές για να μην πέσετε σε παγίδα!

Κάθε χρόνο η συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων αποτελεί ένα μεγάλο βραχνά για τους πολίτες. Η καλή ενημέρωση βοηθάει στο να αποφύγουν άσχημα κατατόπια που ως αποτέλεσμα θα έχουν την πληρωμή επιπλέον φόρων.

Δεν είναι μόνο η σωστή συμπλήρωση των κωδικών αλλά και μία σειρά ακόμη πληροφοριών που θα πρέπει να γνωρίζει ο φορολογούμενος, ώστε να φτάσει στο γκισέ έτοιμος και κυρίως οπλισμένος με όλα εκείνα τα όπλα που απαιτούνται.

Συνήθως, η ΑΑΔΕ δέχεται τα νούμερα που έχετε αναγράψει ηλεκτρονικά και δεν απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σ.σ η ΑΑΔΕ εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία δεν αποκαλύπτει για ευνόητους λόγους), οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. τους εντός 5 εργάσιμων ημερών. Γι’ αυτό, θα πρέπει να φυλάσσετε τα δικαιολογητικά όπου απαιτούνται.
Στις κοινές δηλώσεις εγγάμων θα πρέπει να συμπληρώσετε δύο λογαριασμούς ΙΒΑΝ για τον υπόχρεο και τη σύζυγο αντίστοιχα. Στη περίπτωση που ο λογαριασμός είναι κοινός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος λογαριασμός IBAN. Αυτό ισχύει για πρώτη φορά φέτος εξαιτίας του ότι θα εκδίδονται ατομικά εκκαθαριστικά για κάθε φορολογούμενο.
Αν είστε έγγαμος και με αίτημά σας υποβάλλετε χωριστή δήλωση, προσέξτε αν δεν έχετε κανένα εμπράγματο δικαίωμα στην κύρια κατοικία σας είτε είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη, πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. του συζύγου σας, καθώς και τον σχετικό κωδικό που αφορά στη φιλοξενία επιλέγοντας κατά την ηλεκτρονική υποβολή την ένδειξη που έχει προστεθεί «συνοίκηση με σύζυγο». Και αυτή η αλλαγή είναι απόρροια του δικαιώματος υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους παντρεμένους
Οι ιατρικές δαπάνες πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη για μείωση φόρου, απλά προστίθενται στις δαπάνες για το χτίσιμο του αφορολόγητου.
Αν είστε άνω των 70 ετών, για το τρέχον έτος -δηλαδή αν έχετε γεννηθεί έως και την 31/12/1948- δικαιούστε το αφορολόγητο ποσό χωρίς τη συγκέντρωση αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αρκεί να έχετε συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στα πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσης, βάσει των αποδείξεων που έχετε πραγματικά συλλέξει. Όπως προαναφέρθηκε, οι χάρτινες αποδείξεις πρέπει να υπάρχουν σε περίπτωση που ζητηθεί έλεγχος.
Η φιλοξενία θα πρέπει να δηλωθεί από τον φορολογούμενο που την παρέχει, καθώς και από τον φορολογούμενο που φιλοξενείται. Όσοι φιλοξενούνται δεν χρειάζονται να συμπληρώσουν τον πίνακα της ιδιοκατοίκησης και γι’ αυτό γλιτώνουν και το τεκμήριο κατοικίας (σ.σ αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος για τον οποίο η φιλοξενία γνώρισε μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια). Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είστε ο κάτοχος των ακινήτων που διαμένετε, μην παραλείψετε να συμπληρώσετε αν η κατοικία στην οποία εμφανίζεστε να ζείτε είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη.
Στην περίπτωση που έχετε υποβάλλει δήλωση/δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής για το φορολογικό έτος 2018, κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1, εμφανίζεται αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα σας υπενθυμίζει ότι από διασταύρωση των αρχείων της Α.Α.Δ.Ε. υπάρχουν ποσά από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων (μέσω ψηφιακών πλατφορμών) τα οποία θα πρέπει να δηλώσετε
Η σύζυγος υποβάλλει το έντυπο Ε3 με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS.
Εάν έχετε τόκους καταθέσεωνθα βρείτε τα ποσά που αφορούν σ’ εσάς και στη σύζυγο σας, ανά πιστωτικό ίδρυμα, στον πίνακα 4Δ1. «Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα» στην ένδειξη: «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ». Ελέγξτε εάν συμφωνείτε πριν τα μεταφέρετε στη δήλωσή σας. Εάν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί κάθε δικαιούχος θα πρέπει να καταχωρίσει το ποσό των τόκων καταθέσεων που του αναλογεί.
Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείωνείναι τα ποσά που απαιτούνται για την απόκτησή τους και τα οποία προστίθενται στα τεκμήρια διαβίωσης (αναλογικά με τους μήνες κατοχής τους) κατά τη χρήση απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου. Προσοχή στους υπολογισμούς αν έχετε αποκτήσει περιουσιακό στοιχείο μέσα στο 2018 διότι άλλο το τεκμήριο απόκτησης και άλλο το τεκμήριο διαβίωσης. Το τελευταίο είναι «το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται να έχετε για να μπορείτε να συντηρείτε τα περιουσιακά σας στοιχεία κινητά και ακίνητα (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κατοικίες – κύρια και δευτερεύουσες – κ.λπ.) καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσής σας».