Η εταιρεία Δίρφυς στηρίζει ενεργά τη νέα γενιά

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία Δίρφυς πραγματοποίησε πρόσφατα πολλαπλές χορηγίες αποδεικνύοντας ότι έχει θέσει σε προτεραιότητα την πραγματοποίηση ενεργειών που στηρίζουν την κοινωνική δράση.

Το νερό Δίρφυς, που αποτελεί έναν συνδυασμό του δώρου της φύσης, της τεχνογνωσίας και της ποιότητας που διακρίνει τη εταιρεία, αποδεικνύει έμπρακτα την ευσυνειδησία και την ευαισθησία της απέναντι στη νέα γενιά, υποστηρίζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που τη θέτουν στο επίκεντρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δίρφυς αποτελεί χορηγό σε αθλητικά σωματεία και οργανώσεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τις αξίες του αθλητικού «γίγνεσθαι» και επικοινωνώντας την άρρηκτα συνυφασμένη σχέση του νερού  Δίρφυς με τον αθλητισμό.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία Δίρφυς υποδέχτηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της μαθητές από Δημοτικά σχολεία της Χαλκίδας καθώς και από Γυμνάσια του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Παραγωγής σε συντονισμό με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας πραγματοποίησαν οπτικοακουστική εκπαίδευση στους μαθητές σχετικά με την εμφιάλωση του νερού καθώς και επίσκεψη στον χώρο της εμφιάλωσης, ενώ στο τέλος της επίσκεψης δόθηκαν ως δώρο νερά Δίρφυς σε μαθητές και καθηγητές.