ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα!

ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Δείτε αναλυτικά!

ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Μετά τη μεγάλη ταλαιπωρία για τουλάχιστον 140.000 εργαζόμενους και ανέργους, αναρτήθηκαν επιτέλους τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019, το οποίο απευθύνεται σε όλους και όλες εκείνους τους/τις δικαιούχους των δελτίων κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ.

Αναρτήθηκαν χτες αργά, λοιπόν, Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα και οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ΟΑΕΔ έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 17.07.2019 και ώρα 11:00 μέχρι την 19.07.2019 και ώρα 23:59.

Υποβολή ένστασης

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 22.07.2019 και ώρα 13.00 το μεσημέρι.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

16.07.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων.

Δες εδώ.

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

Δες εδώ.

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

Δες εδώ.