Ολοκληρώθηκε το Masterclass Series για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Αθήνα και το Orange Grove σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πραγματοποιήθηκε το τέταρτο διαδικτυακό Masterclass του “The Masterclass Series: Entrepreneurial University” στις 19 Απριλίου,ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο του προγράμματος για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Συνολικά,στο Masterclass Series συμμετείχαν 58 εκπρόσωποι από 19 ελληνικά ΑΕΙ και εκπαιδευτές καθώς και εμπειρογνώμονες από τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα καινοτομίας και πανεπιστήμια της Ολλανδίας.

Το τελευταίο σεμινάριο της σειράς χαιρέτισαν η Πρέσβειρα της Ολλανδίας, κ.Stella Ronner–Grubačić και ο Yφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελος Συρίγος. Στα τρία θεματικά πάνελ του σεμιναρίου,συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση επιτυχημένων Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Πανεπιστημίων και των ευρύτερων οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας και η προώθηση περιφερειακών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Δίαυλοι συνεργασίας μεταξύ ολλανδικής και ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο Υφυπουργός κ. Συρίγος, αφού συνεχάρη τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ανέφερε ότι «η αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα».Ακόμη προσέθεσε πως «σήμερα μέσω της υιοθέτησης πρωτοβουλιών και της ανάπτυξης συνεργειών με διεθνείς θεσμικούς φορείς, οι τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας εξελίσσονται συνεχώς σε κύριους πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης».

Η Πρέσβειρα της Ολλανδίας εξέφρασε τη χαρά της για την ευρεία αποδοχή που έτυχε το πρόγραμμα από μέρους της Ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, ανέφερε ότι «τα προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών είναι πολύτιμα για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος». Επεσήμανε πως «σκοπός του Orange Grove είναι, παράλληλα με τα προγράμματα incubation και acceleration που προσφέρει, να αποτελεί πλατφόρμα μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας».

Οι συμμετέχοντες προετοίμασαν video παρουσιάζοντας τις καλές πρακτικές και εμπειρίες των πανεπιστημίων τους, θέτοντας, ταυτόχρονα, ερωτήματα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Οι ομιλητές εστίασαν στις θεματικές και τα ερωτήματα των συμμετεχόντων και συζήτησαν με βάση τη διεθνή εμπειρία τους από επιτυχημένα οικοσυστήματα πανεπιστημίων της Ολλανδίας, όπως το Amsterdam Centre for Entrepreneurship, το Eindhoven, το Leiden και την πρωτοβουλία Techleap, αλλά και σημαντικά παραδείγματα από άλλες χώρες.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από το Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) και το Preneurz Amsterdam, δυο οργανισμούς με μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ένταξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε ΑΕΙ εντός και εκτός Ολλανδίας.

Το πρόγραμμα διεξήχθη διαδικτυακά και σε άμεση συνέργεια με το πρόγραμμα ανοικτών σεμιναρίων για την ενίσχυση της Μεταφοράς Τεχνολογίας στα ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του Uni.Fund και του Ιδρύματος Ωνάση.