Κόντρα & Ρήξη

Κάθε Σάββατο στις 21:00.

Εκπομπή γεωστρατηγικής, γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων με παρουσιαστή τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Αρχείο εκπομπών

Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ - 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ -10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019