Η Ελλάδα αρνείται χορηγία 355 εκατ. ευρώ και κρατά την Κύπρο σε ενεργειακή απομόνωση!

Η κυβέρνηση σε μια κρίσιμη στιγμή για τα εθνικά ζητήματα απέρριψε χορηγία 355 εκατ. ευρώ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Connecting Europe Facility για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κύπρου – Κρήτης και Αττικής
Χορηγία ύψους 355 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector μεταξύ Κύπρου – Κρήτης και Αττικής «αρνήθηκε» σήμερα η Ελλάδα μη υπογράφοντας το σχετικό αίτημα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Connecting Europe Facility. Η απόρριψη της χορηγίας από την ελληνική κυβέρνηση κρατά την Κύπρο σε ενεργειακή απομόνωση και μάλιστα σε μια κρίσιμη γεωστρατηγική συγκυρία.

Το συγκεκριμένο έργο έχει την καθολική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυπριακής ρυθμιστικής αρχής, ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέγραψε – πράγμα που έπρεπε να γίνει σήμερα. Αυτό έχει ως συνέπεια να χάνονται τα 355 εκατ. ευρώ για το σκέλος Κρήτη – Αττική του έργου, που πλέον θα πρέπει να εξασφαλισθούν από εθνικούς πόρους – δηλαδή από ισόποση επιβάρυνση των καταναλωτών.

Το αίτημα για τη χορηγία χρηματοδότησης υποβλήθηκε από την EuroAsia Interconnector την περασμένη Πέμπτη 13 Ιουνίου και αφορά την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Αττικής από το Ευρωπαϊκό μηχανισμό “Connecting Europe Facility” (CEF), συμπεριλαμβανομένης και χορηγίας ύψους €355 έκατ. για την διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Ουσιαστικά τα €355εκατ. αποτελούν επιδότηση που παρέχει η ΕΕ (ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος- ΕΚΕ) τα οποία αποτελούν ισόποση εξοικονόμηση για τον Έλληνα καταναλωτή.

Η υλοποίηση του έργου ως ΕΚΕ συνεπάγεται πολλαπλά πρόσθετα σημαντικά οφέλη για τους Έλληνες Καταναλωτές καθώς η χαμηλού κόστους χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETE) σε συνδυασμό με την επιδότηση των €355εκ. από το CEF θα εξοικονομήσει περί τα €500 εκατ σε παρούσα αξία [€700 εκατ σε βάθος χρόνου], σε σύγκριση με την υλοποίηση του έργου ως eθνικό.

Σημειώνεται, ότι στο ίδιο πλαίσιο με το έργο EuroΑsia Interconnector η Γαλλία και η Ιρλανδία προχωρούν απρόσκοπτα στο έργο Κέλτικη Διασύνδεση (Celtic Interconnector) για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύπτει το λιγότερο το 60% δηλαδή €558εκατ. της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού του «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ως έργο ΕΚΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση την Παρασκευή 13 Ιουνίου συνυπέγραψαν το σχετικό αίτημα χορηγίας χρηματοδότησης έως €750 εκατ. για την κατασκευή ανάλογης ηλεκτρικής διασύνδεσης.