“Έβρεξε” πρόστιμα από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Πρόστιμα συνολικού ύψους 25.700 ευρώ επιβλήθηκαν από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η γενική γραμματεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την εποπτεία της αγοράς στο σύνολο της επικράτειας:

Κατά το χρονικό διάστημα από 18.05.2020 έως και 24.05.2020 διενεργήθηκαν συνολικά 809 έλεγχοι σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Βεβαιώθηκαν 43 παραβάσεις, καταγράφοντας αύξηση κατά 139% από το σύνολο των παραβάσεων της εβδομάδας 11/05/2020-17/05/2020.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες επιχειρήσεις ελέγχου:

Α) για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως, η μη δήλωση των αποθεμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 39683/2020 (Β΄1481), αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η μη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας στις λαϊκές αγορές,

Β) για την εφαρμογή των Κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 – ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/2020 (Β’ 1647) και

Γ) για παράνομο στάσιμο εμπόριο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 25.700 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του ν.4497/2017 (υπαίθριο εμπόριο) και των προαναφερθέντων Υπουργικών αποφάσεων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 123% από το σύνολο των προστίμων της εβδομάδας 11/05/2020-17/05/2020.

Τέλος, δημοσιεύτηκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τους Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που παραμένουν σε αναστολή, (Β΄1987 και Β΄1988 23-5-2020). Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της χώρας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.