ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ! ΑΥΤΗ είναι η αλήθεια για το κόστος των ΜΕΘ στον ιδιωτικό τομεα!

Σαφώς και δεν περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος λειτουργίας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων στο κόστος της ημερήσιας αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ για τις ΜΕΘ των νοσοκομείων, βάσει του κρατικού τιμολογίου που εκφράζεται με τα κλειστά ενιαία νοσήλια (ΚΕΝ) από την εποχή της θεσμοθέτησής του το 2011.

Τη διαπίστωση αυτή επισημαίνουν τόσο οι παράγοντες των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, όσο και παρατηρητές του κλάδου, υπογραμμίζοντας τον πάγιο διαχωρισμό του μισθολογίου των δημοσίων φορέων, εξαιτίας της κάλυψής του απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ανάγκη της διευκρίνισης αυτής, προκύπτει από τον θόρυβο που έχει προκληθεί τον τελευταίο καιρό με αφορμή την κρίση που περνά η χώρα μας με το θέμα του νέου κορονοϊού και την αδυναμία πρόβλεψης του πλήγματος που θα υποστεί ο πληθυσμός από την ασθένεια που ταλανίζει ολόκληρο τον πλανήτη.

Ενόψει κορύφωσης της πανδημίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνία με τον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών προκειμένου να υπάρχει διαθεσιμότητα κλινών Εντατικής για τους πολύ βαριά ασθενείς από τον κορονοϊό. Και αναγνωρίζοντας τη μη συγκρισιμότητα του κρατικού ΚΕΝ με το πραγματικό κόστος των ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα εξαιτίας του μη συνυπολογισμού του μισθολογικού κόστους, αποδέχθηκε την προσαύξηση του νοσηλίου με τον συντελεστή2,09.

Η εξαίρεση του μισθολογικού κόστους των ΜΕΘ από το ΚΕΝ, επιβεβαιώνεται και από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.105494 για την χρέωση νοσηλίων στους ασθενείς του εξωτερικού, η οποία αναφέρει: “Στις περιπτώσεις πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδος, η τιμή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) υπολογίζεται με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα Κ.Ε.Ν.”.

Αυτή η ΚΥΑ βασίστηκε στο πόρισμα της επιτροπής που είχε ορίσει το υπουργείο Υγείας για την εφαρμογή των ΚΕΝ, η οποία αναφέρει ρητά και με σαφήνεια, ότι η ανάλυση κόστους, αφορά όλα τα κόστη πλην του μισθολογικού, το οποίο καλύπτεται από το κονδύλι του γενικού προϋπολογισμού για την μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.

Άλλωστε, στον απολογισμό του Υπουργείου Υγείας το 2012 με τίτλο Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 (έτος δημιουργίας των ΚΕΝ) αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τα Ελληνικά ΚΕΝ δεν περιλαμβάνουν την δαπάνη μισθοδοσίας. Από την ίδια Έκθεση προκύπτει και ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09 που το ίδιο το κράτος έχει θεσμοθετήσει με την παραπάνω ΚΥΑ, και το οποίο αφορά σε στοιχεία που έχουν αντληθεί από τα Δημόσια νοσοκομεία.