Για πρώτη φορά δανειζόμαστε με αρνητικό επιτόκιο!

Για πρώτη φορά το ελληνικό Δημόσιο δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο. Στη δημοπρασία για τα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας το επιτόκιο «έκλεισε» στο -0,02%, από το 0,095% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,71 φορές.