ΕΚΤΑΚΤΟ! Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης από 20.11.2019 εώς 20.12.2019! Αναλυτικός οδηγός – Βήμα προς βήμα πώς θα κάνετε την αίτηση!

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη

Φοροτεχνικός

Σύμβουλος επιχειρήσεων

Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης πετρελαίου θέρμανσης άνοιξε μόλις τώρα και απευθύνεται στα Φυσικά Πρόσωπα που καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους. Μέσω της εφαρμογής αυτής, για την αποστολή της αίτησης πετρελαίου θέρμανσης , κάθε Φυσικό Πρόσωπο που είναι υποψήφιο για να εγγραφεί στο μητρώο δικαιούχων του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, για την τρέχουσα περίοδο κατανάλωσης, θα πρέπει να συμπληρώσει τα αιτούμενα στοιχεία και κατόπιν θα λάβει άμεση απάντηση για το αποτέλεσμα της αίτησης.

Από την υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλετε Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.

Έχουμε τα χέρια μας λοιπόν ΦΕΚ με την απόφαση Α.1404/2019 για την χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος για την χειμερινή περίοδο 2019/2020. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται, το ποσό του επιδόματος, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης του.

Αρχικά η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο παρακάτω link

https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm

και τα βήματα είναι:

1.     Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος

2.     Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία

3.     Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη

4.     Συμπληρώνω τον IBAN λογαριασμό στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα

5.     Αποδέχομαι τους σχετικούς όρους

6.     Επιλέγω υποβολή αίτησης

Ποιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσουμε στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα ακόλουθα:

1.     ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος δηλαδή του υπόχρεου προσώπου για φορολογική δήλωση,

2.     το ονοματεπώνυμό του,

3.     ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του, τα οποία έχει δηλώσει και στην φορολογική δήλωση

4.     ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του , δηλαδή το IBAN στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου

5.     ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

6.     η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

7.     αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος την οικία

8.     τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης

9.     η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία

10.                         τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού του τηλεφώνου.

Προσοχή: Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης IBAN από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου θέρμανσης αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης , με το διπλάσιο του επιδόματός του, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που η υπολογισθείσα αξία αγοράς είναι μικρότερη, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το μισό της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε στο διάστημα αυτό. Για τον καθορισμό της υπολογισθείσας αξίας των αγορών πετρελαίου ορίζεται η τιμή 1,042 ευρώ ανά λίτρο, που είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την τρέχουσα μέση τιμή της Επικράτειας.

Και βεβαίως το επίδομα θέρμανσης δεν φορολογείται.

Το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Επίσης δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση.

Μπορείτε να υποβάλλετε όσες αιτήσεις θέλετε μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019 όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όμως μόνο η τελευταία υποβληθείσα αίτησή σας θα είναι σε ισχύ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη. Σε ισχύ είναι η τελευταία πάντα αίτηση.

mfilothei@yahoo.gr