Επίδομα γέννησης 2020: Ποιοι οι δικαιούχοι – Αναλυτικά τα κριτήρια!

Αναδρομικά από 1.1.2020 θα ισχύσει η καταβολή του επιδόματος γέννας ύψους 2.000 ευρώ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Επίδομα γέννησης και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στην Βουλή και η συζήτηση του ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

60.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια χωρίς άλλα παιδιά.

70.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς άλλα τέκνα.

70.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα ένα ανήλικο.

80.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα ένα ανήλικο παιδί.

80.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα δύο ανήλικα.

90.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα δυο ανήλικα παιδιά.

90.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα τρία ανήλικα

100.000 ευρώ για ζευγάρι με άλλα τρία ανήλικα τέκνα.

Ως προς το κριτήριο διαμονής:

το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν την ιδιότητα του

α) Έλληνα πολίτη,

β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

ενώ στην περίπτωση δικαιούχου, πολίτη τρίτης χώρας, η χορήγηση του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση απόδειξης μόνιμης διαμονής στη χώρα τα τελευταία δώδεκα χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η δωδεκαετής παραμονή εκλαμβάνεται ως ικανή διάρκεια για την απόκτηση ισχυρού βιοτικού δεσμού των δικαιούχων με τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.

Με την ληξιαρχική πράξη γέννησης ο γονιός θα μπορεί να υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα.

Ενημερώνει η :

Φιλοθέη Μακριδάκη

Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Για κάθε διευκρίνιση στη διάθεσή σας

mfilothei@yahoo.gr