Εφιάλτης! Οι νέες αλλαγές στις συμβάσεις θα φέρουν «φουρνιές» τετράωρων!

Με στάχτη στα μάτια των μερικώς απασχολουμένων μοιάζει η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει την αμοιβή για τις υπερωρίες τους κατά 12%.

Μέσα από την ανάλυση του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου με τις εργασιακές αλλαγές, προκύπτει ότι ένας μισθωτός με τετράωρη εργασία θα μπορεί να απασχολείται οκτώ ώρες την ημέρα αλλά θα αμείβεται με περίπου δύο μισθούς λιγότερους τον χρόνο σε σχέση με έναν πλήρως απασχολούμενο!

Το γεγονός αυτό αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τη μετατροπή χιλιάδων ακόμη συμβάσεων πλήρους σε μερικής απασχόλησης.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών άρθρων του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, την οποία παρουσίασε αποκλειστικά η εφημερίδα «δημοκρατία».

Σύμφωνα με τον ειδικευμένο στα εργασιακά και τα ασφαλιστικά θέματα και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ Κώστα Νικολάου, με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται ότι οι μερικώς απασχολούμενοι θα πρέπει να δουλεύουν τέσσερις ώρες την ημέρα και εάν το απαιτήσει η επιχείρηση στην οποία εργάζονται, να απασχολούνται υπερωριακά ακόμη τέσσερις ώρες (συνολικά οκτώ ώρες).

Παρότι η αμοιβή για την υπερωριακή εργασία θα αυξηθεί κατά 12%, οι μερικώς απασχολούμενοι θα δουλεύουν -μαζί με τις υπερωρίες- οκτώ ώρες την ημέρα και θα είναι τουλάχιστον 10% πιο φθηνοί από τους πλήρως απασχολούμενους συναδέλφους τους (θα αμείβονται με περίπου δύο μισθούς λιγότερους σε ετήσια βάση).

Το παράδειγμα που παρουσιάζει ο κ. Νικολάου είναι ενδεικτικό των επιπτώσεων που θα επιφέρουν, με την ψήφιση τους, οι επικείμενες αλλαγές:

Ένας πλήρως απασχολούμενος με μισθό 1.000 ευρώ, μεικτά, σε ετήσια βάση κοστίζει για μια επιχείρηση 14.000 ευρώ λόγω του βασικού μισθού (μαζί με τα δώρα), 3.920 ευρώ λόγω εισφορών (28% επί του μηνιάτικου) και 800 ευρώ από τον επιμερισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Συνολικά, δηλαδή, η επιχείρηση αποδίδει για τον εν λόγω εργαζόμενο 18.720 ευρώ τον χρόνο.
Ο ίδιος εργαζόμενος, ως μερικώς απασχολούμενος εάν παράσχει οκτώ ώρες εργασία την ημέρα (τέσσερις ώρες νόμιμο ωράριο και τέσσερις ώρες υπερωρία) θα κοστίζει στον εργοδότη του 7.000 ευρώ (500 ευρώ, μεικτά, μηνιάτικο επί 14), 5.914 ευρώ από υπερωρίες, 3.616 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές και 400 ευρώ από τον επιμερισμό για την αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης (συνολικά 16.930 ευρώ τον χρόνο). Αυτό σημαίνει ότι αν και θα δουλεύει τις ίδιες ώρες με έναν πλήρως απασχολούμενο, θα είναι κατά 1.790 ευρώ τον χρόνο πιο φθηνός.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το μέλος της Δ.Ε. του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ εκτιμά ότι με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας θα ενταθεί το φαινόμενο πρόσληψης ή μετατροπής συμβάσεων πλήρους σε μερικής απασχόλησης.

Άλλωστε, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εφημερίδας «δημοκρατία», στα χρόνια της κρίσης οι ελαστικές μορφές εργασίας με τις αμοιβές «ρεγάλο» αυξήθηκαν δραματικά. Ενδεικτικά, την περίοδο 2009-2018 μετατράπηκαν από πλήρους σε μερικής απασχόλησης 301.400 συμβάσεις και 201.733 σε εκ περιτροπής εργασία (οκτάωρο αλλά για λιγότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα).

newsbreak.gr