Ιστορική απόφαση για τα αναδρομικά ενστόλων – Παίρνουν τόκους πενταετίας!

Απόφαση-σταθμός εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, όσον αφορά τα αναδρομικά των ενστόλων και των υπαλλήλων των Ειδικών Μισθολογίων.

Από την απόφαση αυτή ωφελούνται περίπου 300.000 δικαιούχοι!

Συγκεκριμένα το διατακτικό της υπ’αριθ. 14545/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ορίζει ότι:
«Δέχεται την αγωγή, κατά τα λοιπά, ήτοι ως προς το παρεπόμενο αίτημα επιδίκασης τόκων στους λοιπούς ενάγοντες.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες αυτούς το ποσό του οφειλόμενου νόμιμου τόκου επί του ειδικότερα αιτηθέντος με την αγωγή για καθέναν από αυτούς κεφαλαίου, υπολογιζομένου (του ως άνω τόκου) με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής (στις 05.05.2015) και μέχρι τις 30.04.2019, κατά το άρθρο 21 του από 26.06/10.07.1944 β.δ. και από 01.05.2019 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4507/2019».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση.