Ιστορική στιγμή στην θεσμική εκπροσώπηση των εν ενεργεία στρατιωτικών. Αποκλειστικά και Ευρωπαϊκά! (φωτο)

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2019, οι εκπρόσωποι  από τις ενώσεις μέλη και παρατηρητές  του EUROMIL συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, για την 120η  συνεδρίαση  του  οργανισμού. Την  πρώτη  ημέρα του συνεδρίου φιλοξενήθηκαν  ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι  θεσμικών  οργάνων  οι οποίοι παρουσίασαν επιμέρους θέματα, αναφορικά με προκλήσεις και κοινά προβλήματα που παρουσιάζονται στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της Ε.Ε.

Συνοπτικά,  τονίστηκαν  ως  κοινές  ανησυχίες  για τις  Ε.Δ., η πτώση  του  ηθικού, η ανάγκη  για νέα κίνητρα, οι αρνητικές  συνέπειες  της δημογραφικής αλλαγής στο θέμα της στρατολόγησης προσωπικού, οι μειώσεις στις μισθολογικές απολαβές,  οι εκπτώσεις στην ορθή εκπαίδευση, η έλλειψη εξοπλιστικών δαπανών κλπ.

Τη  δεύτερη  ημέρα  του  συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε  η  ψηφοφορία  για  την  ένταξη  της  ΠΟΜΕΝΣ  και  κατόπιν  ομόφωνης ψηφοφορίας των μελών και του  Προεδρείου του EUROMIL, η Ομοσπονδία μας εντάχθηκε  επίσημα ως πλήρες μέλος στον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς είναι η πρώτη φορά στην  ιστορία της θεσμικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα, που μια Ομοσπονδία εν ενεργεία στρατιωτικών πετυχαίνει να εκπροσωπηθεί σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν τρείς παράλληλες ομάδες εργασίας όπου παρουσιάστηκαν τα θέματα των αντιρρησιών συνείδησης στις Ε.Δ, η  θρησκεία  στο  στράτευμα  και το θεσμικό  πλαίσιο που διέπει  κάθε  είδους  καταγγελία ή  πληροφορία  σχετικά  με  τις  εργασιακές  συνθήκες (whistleblowing). Τέλος αναλύθηκαν  οι ενημερωτικές εκθέσεις (National Reports)  των χωρών. Ο πρόεδρος του EUROMIL έδωσε έμφαση στο ζήτημα της  απεμπλοκής  των Ε.Δ. από τις δομές φιλοξενίας μεταναστών  στην Ελλάδα και θα εξετάσει το θέμα  τους επόμενους μήνες απευθυνόμενος σε αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.