Κορωνοϊός: Ποιος θεωρείται «ύποπτο» κρούσμα και ποιοι χαρακτηρίζονται «στενές επαφές» του ασθενή

Ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού θεωρείται ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού και ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων
Καθώς τα κρούσματα κορωνοϊού ακολουθούν αυξητική τάση και στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, καλό είναι να γνωρίζουμε ποιο άτομο θεωρείται «ύποπτο» και πιο «πιθανό» κρούσμα, ποιο είναι «επιβεβαιωμένο» και ποιοι χαρακτηρίζονται ως «στενή» επαφή ασθενή με λοίμωξη από τον νέο SARS-CoV-2.

Με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως «Ύποπτο κρούσμα» θεωρείται:

α) Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια) ΚΑΙ χωρίς άλλη αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την κλινική εικόνα ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, ή

β) Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα SARS-CoV-2 εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, ή

γ) Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory Illness) η οποία απαιτεί νοσηλεία και για την οποία δεν έχει τεκμηριωθεί άλλη αιτιολογία

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Πιθανό κρούσμα, θεωρείται το ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, το αδιευκρίνιστο, ή θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς που ανήκουν στην οικογένεια των κορωνοϊών και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα, είναι το άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων.

Κάθε ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στον ΕΟΔΥ μέσω του «Δελτίου Δήλωσης Κρούσματος από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Ως «στενή επαφή» ορίζεται κάθε:

– Άτομο με διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.
– Άτομο με άμεση σωματική επαφή με ασθενή με SARS-CoV-2 (π.χ. χειραψία).
– Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με SARS-CoV-2.
– Άτομο με επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με SARS-CoV-2 σε απόσταση <2 μέτρα και για >15 λεπτά.
– Παραμονή σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) σε απόσταση <2 μέτρα και για >15 λεπτά.
– Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας ή εργαζόμενος που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενή με SARS-CoV-2 χωρίς τη λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.
– Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν εντός απόστασης δύο σειρών θέσεων (προ κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με SARS-CoV-2 άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή, και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές επαφές).