Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας: Απόλυτη σύμπνοια ΠΟΜΕΝΣ – Ακαδημαϊκής κοινότητας

Η  Ομοσπονδία μας είχε την τιμή να λάβει συγχαρητήρια επιστολή από τον Κοσμήτορα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων μετά την κατάθεση πρότασης για την ίδρυση  Πανεπιστημίου Εθνικής  Άμυνας.

Η στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σοβαρότητα των προτάσεων μας αλλά και την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών.