Πανεπιστημιακό άσυλο: Αυτή είναι η πρόταση του υπουργείου Παιδείας

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί σήμερα, στο opengov.gr, και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή, η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό άσυλο.

Κύκλοι του υπ. Παιδείας επισημαίνουν ότι η τροποποίηση στο καθεστώς του πανεπιστημιακού ασύλου έχει μοναδικό γνώμονα την προστασία των ιδρυμάτων από έκνομες ενέργειες. Οι ίδιοι κύκλοι, μιλώντας στο iefimerida.gr. αναφέρουν ότι δεν μιλάμε για κατάργηση του ασύλου αλλά για αποκατάσταση.

Η διαφορά του νέου νόμου για το πανεπιστημιακό άσυλο με το νόμο Γαβρόγλου
Ουσιαστικά, η διαφορά της τωρινής ρύθμισης του υπουργείου Παιδείας με το νόμο Γαβρόγλου είναι ότι με βάση τον τελευταίο, για να μπει η αστυνομία στο πανεπιστήμιο, όταν γίνονται έκτροπα, πρέπει να δοθεί πρώτα εντολή από την πρυτανική αρχή. Με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας τώρα, θα μπορεί η επέμβαση της αστυνομίας να γίνεται αυταπάγγελτα, όταν γίνονται έκτροπα, ενώ θα μπορεί να παρεμβαίνει και η πυροσβεστική, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε περίπτωση φωτιάς κλπ.

«Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
Συγκεκριμένα, το άρθρο θα έχει ως εξής:

Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.
Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων».
Η ισχύουσα ρύθμιση με τον «νόμο Γαβρόγλου» είναι η παρακάτω:
«Ακαδημαϊκές Ελευθερίες

Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση και τη μάθηση έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα»