Παράταση ως τις 7 Οκτωβρίου στις 120 δόσεις και «παράθυρο» για ευνοϊκή ρύθμιση

Το σχέδιο του προσπαθεί να υποστηρίξει το υπουργείο Οικονομικών στους δύστροπους δανειστές, ότι το μέτρο της ρύθμισης των 120 δόσεων αποδίδει, αφού μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 370.000 αιτήσεις.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε πριν λίγο παράταση της προθεσμίας, μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019, για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

«Δίνουμε παράταση, μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019, σε όλους τους οφειλέτες για τη συμμετοχή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Σκοπός αυτής της -μίας και μοναδικής- παράτασης είναι να διευκολυνθούν οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς, τις τελευταίες ημέρες, έχει παρατηρηθεί ιδιαιτέρως μεγάλη συμμετοχή στη ρύθμιση. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία, μέχρι σήμερα, δείχνουν να έχουν υποβληθεί πάνω από 370.000 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών και το συνολικό ρυθμισμένο ποσό να ξεπερνάει ήδη τα 3 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζω, ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση και ότι η ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για όλους να διακανονίσουν τα χρέη τους με τους πλέον ευνοϊκούς όρους».

Την παράταση μέχρι τέλους του έτους ζητούσαν φοροτεχνικοί και επαγγελματικές ενώσεις, αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος διαπίστωσε «πλήθος ανεπίλυτων προβλημάτων», όπως η εσφαλμένη εμφάνιση των πραγματικών οφειλών, η προβληματική λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η εκ των υστέρων προσθήκη νέων περιπτώσεων που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, μετά τη μείωση της μηνιαίας δόσης από 50 στα 20 ευρώ και του μηνιαίου επιτοκίου από το 5% στο 3% ταυτόχρονα με τη θέσπιση ακατάσχετου και της αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι αγρότες και εργοδότες επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να μπουν στη ρύθμιση έως το τέλος του έτους θα πρέπει να προχωρήσουν στα εξής βήματα:

Υποβολή αιτήματος προσδιορισμού – επανυπολογισμού των οφειλών έως σήμερα.
Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ: Οι οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν και μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ θα πρέπει να τις ρυθμίσουν ξεχωριστά (ρύθμιση για οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και άλλη για όσες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά).
Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ρύθμιση είναι η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και η λήψη κωδικών πρόσβασης.

Επίσης, όσον αφορά τους εργοδότες, οι αιτήσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. Ειδικά για όσους οφείλουν στο τ. ΙΚΑ, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί έως σήμερα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης.