ΠΟΜΕΝΣ: Τι συμβαίνει με την κατάργηση των Οικονομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου;

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σας ενημερώνουμε ότι με πρόσφατη αιφνιδιαστική του απόφαση, το ΓΕΣ/ΔΟΙ (Διεύθυνση Οικονομικού) αναστέλλει τη λειτουργία του Κεντρικού Ταμείου Στρατού (ΚΤΣ) Βέροιας και των Παραρτημάτων του Υποταμείων, Ιωαννίνων και Κοζάνης, από το καλοκαίρι του 2020, προφασιζόμενο λόγους «αναδιοργάνωσης» των οικονομικών υπηρεσιών του Στρατού Ξηράς.

2. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σειρά προβλημάτων και μεγάλη ανησυχία στους στρατιωτικούς που υπηρετούν κυρίως στις περιοχές των Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Δυτικής Μακεδονίας, όπως βεβαιώνεται και στο σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΣΠΕΗΠ). Ειδικότερα, η περιοχή της Ηπείρου και ιδιαίτερα των Ιωαννίνων πλήττεται από το «μέτρο» αυτό, καθώς πλήθος στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού αλλά και αποστράτων που υπηρετούν στην περιοχή θα αναγκαστεί να εξυπηρετείται από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΚΤΣ Λάρισας…!

3. Για παράδειγμα η οικονομική υποστήριξη που παρέχει το Υποταμείο Ιωαννίνων στη δεδομένη στιγμή, μόνιμα στελέχη και αποστράτους που διαμένουν στην περιοχή αλλά και στελέχη μονάδων από την Άρτα, τη Θεσπρωτία, την Κόνιτσα, την Κέρκυρα και το Καλπάκι είναι συνεχής, και αφορά πλήθος δραστηριοτήτων (επεξεργασία και χορήγηση αποζημιώσεων για εκτέλεση υπηρεσίας, εκπαιδευτικών επιδομάτων, προκαταβολών έναντι δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, δαπάνες τροφοδοσίας και μισθοδοσίας στρατιωτών, υποστήριξη Μονάδων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί οικονομικών θεμάτων), που δεν δύναται να μείνουν ανεπηρέαστες από την κατακόρυφη αύξηση των χιλιομετρικών αποστάσεων.

4. Με την κατάργησή του, οι Μονάδες των ανωτέρω συναδέλφων θα απέχουν από το ΚΤΣ αρμοδιότητάς τους (Λάρισας) έως και 350 χλμ. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω των διεκπεραιώσεων οικονομικής φύσεως συνήθως απαιτείται η μεταφορά πρωτότυπων εγγράφων με προφανείς επιπτώσεις οικονομικής επιβάρυνσης της υπηρεσίας, επιμήκυνσης του χρόνου αναμονής ων συναδέλφων αλλά και αύξησης κινδύνου λόγω του δύσβατου επαρχιακού οδικού δικτύου. Τα ανωτέρω προβλήματα θα παίρνουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στις περιπτώσεις απαίτησης αποστολής επιπλέον δικαιολογητικών. Αποτελεί δε οξύμωρο γεγονός πως ενώ μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά των δαπανών ακολουθούν μια πορεία από τα Ιωάννινα στη Θεσσαλονίκη για έλεγχο, με την νέα διαδικασία, τα ίδια έγγραφα θα μεταφέρονται από Ιωάννινα στη Λάρισα και μετά (και πάλι) στη Θεσσαλονίκη…!

5. Επισημαίνουμε ότι στα ανωτέρω ΚΤΣ, το ΓΕΣ διέθεσε περί τις 2.500€ στις αρχές Δεκεμβρίου 2019, (οι αποφάσεις βρίσκονται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), για αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, ενώ μερικές ημέρες μετά, στις 27 Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας τους από το καλοκαίρι του 2020, αποδεικνύοντας την έλλειψη προγραμματισμένου σχεδίου υλοποίησης. Επιπρόσθετα τίθεται μείζον θέμα για τη μέριμνα του  προσωπικού αφού  η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στα στελέχη μέσα στις εορτές των Χριστουγέννων (27 Δεκεμβρίου 2019) και πλέον καλούνται να αλλάξουν οικογενειακούς προγραμματισμούς, σε διάστημα μικρότερο του εξαμήνου και χωρίς να τους έχει δοθεί η δυνατότητα της κατάθεσης δηλώσεων τόπου προτίμησης.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Από όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το κλείσιμο των ανωτέρω Ταμείου και Υποταμείων θα προκαλέσει σειρά προβλημάτων στους στρατιωτικούς της περιοχής ενώ θα αυξήσει αντί να μειώσει και τα λειτουργικά κόστη της Υπηρεσίας. Καλούμε λοιπόν την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να αναθεωρήσει την υπόψη απόφαση της ΔΟΙ/ΓΕΣ για την αναστολή λειτουργίας αυτών.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.