Πώς γίνεται η νέα ρύθμιση οφειλών της ΔΕΗ και πώς υπολογίζονται οι δόσεις! (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Τη νέα ρύθμιση για τους απλήρωτους λογαριασμούς ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗπαρουσιάζοντας ένα νέο, απλό κι αυτοματοποιημένο σύστημα διακανονισμού οφειλών, που δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία μείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση. Σημειώνεται πως η ρύθμιση είναι κάτι που θα δόσει μεγάλη ανάσα στους οφειλέτες, των οποίων το χρέος συνολικά αγγίζει τα 2,7 δισ. ευρώ!

Συγκεκριμένα, οι προκαταβολές, που προβλέπει το νέο σύστημα, είναι χαμηλότερες και δεν θα υπερβαίνουν το 20% ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλέγονται περισσότερες δόσεις) έναντι του 40-50%, που προβλέπονταν έως σήμερα.

Η διαδικασία έγκρισης θα είναι αυτοματοποιημένη και θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του. Επιπλέον, από την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου,  θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770.

Το ύψος της προκαταβολής που θα πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής εξαρτάται από τις δόσεις που θα επιλέξει. Αν το χρέος είναι 500 ευρώ και το χρέος εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, η προκαταβολή θα είναι 10%.

Πώς να υπολογίσετε τη δόση:

Οι προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μείνει κάποιος ενταγμένος στη ρύθμιση είναι, βέβαια, να πληρώνει εμπρόθεσμα τόσο τις δόσεις όσο και τους νέους λογαριασμούς.

Για τους πελάτες που έχουν μπει στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κι εκείνους που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, δεν αλλάζει τίποτα.