Τομέας Ισότητας Φύλων ΠΟΜΕΝΣ: Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων!

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των ανθρώπων υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 και από τότε η ημέρα αυτή εορτάζεται σε όλο τον κόσμο ως Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η επίσημη θέσπιση της πραγματοποιήθηκε στις 04 Δεκεμβρίου του 1950 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

      Όραμα των εμπνευστών της, ένας κόσμος ελεύθερος, δίκαιος και ειρηνικός χωρίς διακρίσεις που στην πορεία μετουσιώθηκε σε ένα σύγχρονο σύνθημα εορτασμού:

«Ανθρώπινα Δικαιώματα 365»

δηλαδή, κάθε ημέρα είναι ημέρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, απλώς και μόνο επειδή είναι ανθρώπινο ον».

Σε ότι αφορά το στρατιωτικό προσωπικό, η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να περιορίζεται λόγω των απαιτήσεων που σχετίζονται με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της στρατιωτικής ζωής (η διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στο στρατό, η εμπέδωση της πολιτικής ουδετερότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, η υπακοή στις διαταγές και η διατήρηση της ιεραρχικής δομής του στρατεύματος).

Φυσικά οι οποιοιδήποτε περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων από τους στρατιωτικούς, θα πρέπει να έχουν ειδικό χαρακτήρα, που να προβλέπεται ρητά από το νόμο και να εφαρμόζεται με συνέπεια κατά τρόπο αυστηρό ανάλογο προς τον σκοπό του νόμου.

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.