Φορολογικές Δηλώσεις – Ακίνητα: Δεν «μετράνε» φέτος οι αποζημιώσεις ενοικίων στην κάλυψη των τεκμηρίων

Οι ενισχύσεις που αφορούσαν τα «κουρέματα» του 2020 θα μπορούν να αξιοποιηθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2022

Οι αποζημιώσεις για τα “κουρεμένα” ενοίκια του 2020 δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Ο λόγος είναι οτι οι μεν συμψηφισμοί δεν αναγνωρίζονται για την κάλυψη τεκμηρίων τα δε ποσά των αποζημιώσεων, που δόθηκαν στους ιδιοκτήτες, για την κάλυψη των απωλειών από τις μειώσεις ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, δεν μπορούν να αναγραφούν στις φετινές δηλώσεις, διότι καταβλήθηκαν εντός του 2021!

Τα παραπάνω προκύπτουν από διευκρινίσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πάνω στο πώς μπορούν, φέτος, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων να αξιοποιήσουν στην φορολογική δήλωση τις αποζημιώσεις που έλαβαν για τα “κουρεμένα” ενοίκια του 2020.

Επι της ουσίας το ερώτημα είναι ποια από τα ποσά αυτά μπορούν να καλύψουν φέτος διαφορές τεκμηρίων και πώς αυτά θα αποτυπωθούν στους κωδικούς 781-782 του βασικού εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης. Απο τις διευκρινήσεις που έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την κάλυψη των τεκμηρίων οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση, καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν οι φορολογούμενοι επειδή εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, λόγω COVID-19, θα αναγραφούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του επόμενου φορολογικού έτους, καθώς καταβλήθηκαν εντός του 2021.

Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση, καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν οι φορολογούμενοι επειδή εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, λόγωcovid -19, θα αναγραφούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του επόμενου φορολογικού έτους, καθώς καταβλήθηκαν εντός του 2021.

Επίσης η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, αρκεί να γνωστοποιηθεί στη ΔΟΥ του φορολογουμένου εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων (με την έκθεση επίδοσης). Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με συστημένη επιστολή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με κατάθεση αντιγράφων στη ΔΟΥ.

 

ΠΗΓΗ. protothema.gr