Ίδρυμα Ωνάση: Ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους με οδηγό το αρχείο Καβάφη

Απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες

Το Αρχείο Καβάφη, ο πολύτιμος «θησαυρός» που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Ωνάση, αποτελεί κομβικό πόλο των φετινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του τα οποία θα διεξαχθούν ψηφιακά λόγω της πανδημίας. Το πλούσιο αρχειακό υλικό χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς  σκοπούς ανοίγοντας το δρόμο για νέες έρευνες και  συνεργασίες σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή τις ψηφιακές συλλογές της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του Αρχείου Καβάφη, αλλά και μέσα από μια περιήγηση σε ψηφιακά έργα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, δημιουργήθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά Αρχαία και Βιβλιοθήκες στην Εκπαίδευση» που θα παρουσιαστεί διαδικτυακά στις 13 και 14 Απριλίου, από τις 18:30 έως τις 20:30. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την εξοικείωσή τους με τη χρήση εκπαιδευτικών πόρων (ψηφιακά αρχεία, βιβλιοθήκες, ανοιχτές ψηφιακές συλλογές μουσείων ή πολιτιστικών οργανισμών) και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργική ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική πρακτική.

Πώς συνδέεται η διδακτέα ύλη των θεωρητικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου με τεκμήρια, εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία που προσφέρονται ελεύθερα μέσω του διαδικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα; Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ψηφιακού εγγραμματισμού, οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν τον τρόπο χρήσης και περιήγησης στο ψηφιακό περιβάλλον της κάθε συλλογής, θα εξοικειωθούν με τη χρήση των tags (λέξεων κλειδιών), με τη χρήση ευρύτερων συλλογών/ συσσωρευτών, ενώ θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις δημιουργικής αξιοποίησης του περιεχομένου των συλλογών του Αρχείου Καβάφη και της Ωνασείου Βιβλιοθήκης στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου.

 

protothema.gr