ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ για την ALPHA BANK! Μετά από 140 χρόνια…

Ειδικά για τον νέο CEO που είναι οικονομικός διευθυντής και σημαίνει ότι πρέπει οι βασικοί του συνεργάτες να είναι στελέχη με βαθειά πείρα και γνώση.

Η 29η Νοεμβρίου 2018 είναι μια ιστορική ημερομηνία όχι μόνο γιατί θα εκλέξει το διοικητικό συμβούλιο νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασίλη Ψάλτη οικονομικό διευθυντή της Alpha bank αλλά γιατί μετά από 140 χρόνια η οικογένεια Κωστόπουλου που ίδρυσε την τράπεζα χάνει τον έλεγχο της διοίκησης.
Το διοικητικό συμβούλιο της 29ης Νοεμβρίου 2018 θα εκλέξει για CEO της Alpha bank τον Βασίλη Ψάλτη, αρχικά θα γίνει μέλος στο ΔΣ και ακολούθως θα εκλεγεί νέος διευθύνων σύμβουλος.
Πριν 140 χρόνια ο Ι.Φ. Κωστόπουλος ίδρυσε την τράπεζα που το 1994 μετονομάστηκε σε Alpha τράπεζα Πίστεως ενώ το 2000 έλαβε την σημερινή της ονομασία Alpha bank.
Επί πολλά χρόνια διοίκησε την Alpha bank ο Γιάννης Κωστόπουλος μια ιστορική φυσιογνωμία στο ελληνικό banking ο οποίος έχει αποσυρθεί αντιμετωπίζοντας με πολύ αξιοπρέπεια τα προβλήματα υγείας που η ηλικία προκαλεί.