«Καλή υγεία για καλύτερη ζωή»

Νέα διάκριση για το ΥΓΕΙΑ στα Bravo Sustainability Awards

Ανάμεσα στους κορυφαίους και κοινωνικά πιο υπεύθυνους οργανισμούς της χώρας βρέθηκε τo ΥΓΕΙΑ, το οποίο διακρίθηκε στα φετινά Bravo Sustainability Awards που διοργανώθηκαν από το QualityNet Foundation (QNF), στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021.

Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021 είναι το ετήσιο ραντεβού όλων των υπεύθυνων οργανισμών που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες,καθώς και των ενεργών πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών οι οποίες διαμορφώνουν την Ελλάδα του Αύριο.

Πιο συγκεκριμένα, το ΥΓΕΙΑ – μέλος του Hellenic Healthcare Group, του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου υγείας στην Ελλάδα – στον Πυλώνα  Bravo In Action, απέσπασε βραβείο για τη δράση «Καλή υγεία για καλύτερη ζωή», η οποία στόχευσε στην ενημέρωση, αφύπνιση και  ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικότερα των μαθητών, για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα προγράμματα, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση αξιολογήθηκαν μέσα από τον διάλογο με επιτροπές αξιολόγησης και τη συμμετοχή 14.380 ενεργών πολιτών.

Το πρόγραμμα που σχεδίασε το ΥΓΕΙΑ εντάσσεται στον Στόχο 3 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Καλή Υγεία & Ευημερία) και περιλάμβανε τη δημιουργία και τη δωρεάν διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 4.900 μαθητές από 55 σχολεία σε όλη τη χώρα.

Με αφορμή τη νέα διάκριση, ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια το ΥΓΕΙΑ, το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα, εξελίσσεται και αναπτύσσεται, ακολουθώντας μια “πυξίδα” Βιωσιμότητας. Για όλους εμάς, η Βιωσιμότητα δεν είναι μια αόριστη έννοια. Έχει ουσιαστικό, απτό περιεχόμενο και αφορά όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο, πιο αισιόδοξο αύριο για την κοινωνία, το περιβάλλον, την Ελλάδα. Η νέα διάκριση του ΥΓΕΙΑ μας τιμά και μας κάνει περήφανους, κυρίως όμως επιβεβαιώνει πως η “πυξίδα” μας εξακολουθεί να δείχνει τη σωστή πορεία προς το μέλλον».