Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτας στο Ανατρεπτικό Δελτίο

δείτε το σχετικό απόσπασμα