ΤΡΑΓΩΔΙΑ στο ΜΑΤΙ: Που έχει κολλήσει δικαστικά η υπόθεση και τι ζητάνε οι οικογένειες των θυμάτων!

Καταγγελίες για... καθυστερήσεις και άρνηση παροχής στοιχείων

Σε εφέτη ανακριτή η υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι

Να ανατεθεί η υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι σε εφέτη ανακριτή ζητά εκ μέρους της οικογένειας Φύτρου ο Βασίλης Καπερνάρος – Στην αίτηση επισημαίνεται η απουσία ανκριτικών πράξεων από τις 5 Μαρτίου!

«Είναι παράδοξο, ένα ολόκληρο έτος μετά την τραγική καταστροφή της οικογένειάς μου και το θάνατο εκατοντάδων συνανθρώπων μας να μην έχει καταστεί εφικτό, για λόγους που δεν αφορούν την πολιτική αγωγή, να λάβω αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας».

Το απόσπασμα ανήκει στην αίτηση που κατέθεσε η Βαρβάρα Φύτρου (έχασε τον σύζυγο και τα δυο της παιδιά στην τραγωδία στο Μάτι) στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, προκειμένου η υπόθεση να ανατεθεί σε εφέτη ανακριτική.

Σύμφωνα με το έγγραφο που συνέταξε ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Καπερνάρος, «η χρονική κωλυσιεργία της υποθέσεως με υποβάλλει σε βασιμότατες υποψίες, φόβους και ανησυχίες για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης».

Μάλιστα, επισημαίνεται πως «τέσσερις μήνες μετά την ανάθεση της δικογραφίας στο γραφείο του 6
ου τακτικού ανακριτή, δεν έχει προβεί σε καμία ανακριτική ενέργεια και ακόμη μελετά τη δικογραφία

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ

Της Βαρβάρας Βουκάκη του Αντωνίου, χήρας Γρηγορίου Φύτρου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 1Ε, δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
****
Κ. Εισαγγελεύ,

Είμαι πολιτικώς ενάγουσα στην υπό ΑΒΜ: Δ18/1287 ποινική δικογραφία, δηλωθείσα ήδη από 17 Αύγουστου 2018, επί της οποίας «διενεργείται» κύρια ανάκριση, αναφορικώς με τα εγκλήματα που τελέστηκαν στη περιοχή Μάτι Μαραθώνος Αττικής την 23η Ιουλίου 2018.

Με την ιδιότητα της πολιτικώς ενάγουσας, και χωρίς να έχω (έως σήμερα) καμία απολύτως πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, σας εκθέτω τα κάτωθι, προκειμένου να λάβετε γνώση και να ενεργήσετε καταλλήλως.

Την 05.03.2019 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 436/2019 διάταξη του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Νικόλαου Φιστόπουλου, με την οποία έγινε, εν μέρει, δεκτή η μήνυση μου και ασκήθηκαν διώξεις κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η υπόθεση ανατέθηκε στο 6ο Ανακριτικό Γραφείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο ακόμη εκκρεμεί, χωρίς να έχω λάβει γνώση της δικογραφίας.

Από την 5.3.2019, οπότε και εκδόθηκε η ανωτέρω διάταξη, έως σήμερα έχω αιτηθεί προφορικώς και εγγράφως, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μου, αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να τα μελετήσω και να αποδείξω τις εγκληματικές ενέργειες των διωκόμενων προσώπων, με αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι παράδοξο, ένα ολόκληρο έτος μετά την τραγική καταστροφή της οικογένειάς μου και το θάνατο εκατοντάδων συνανθρώπων μας να μην έχει καταστεί εφικτό, για λόγους που δεν αφορούν την πολιτική αγωγή, να λάβω αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας. Επιπλέον, η χρονική κωλυσιεργία της υποθέσεως με υποβάλλει σε βασιμότατες υποψίες, φόβους και ανησυχίες για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Κύριε εισαγγελεύ,

Η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες, είναι πολύπαραγοντική, έχουν ανακύψει νομικά ζητήματα, αφορά 102 νεκρούς, άγνωστο αριθμό εγκαυματιών, άγνωστο αριθμό νοικοκυριών που έχουν υποστεί υλικές ζημιές και άγνωστο αριθμό συγγενών πυροπλήκτων. Ταυτοχρόνως εμπλέκονται κρατικοί λειτουργοί ως κατηγορούμενοι και υπουργοί ως μηνυόμενοι. Αποτελεί δικογραφία, την οποία «χειρίστηκαν» προανακριτικώς, τρεις εισαγγελείς πρωτοδικών, τρεις υπηρεσίες που λειτούργησαν ως προανακριτικές αρχές (Λιμενικό, Πυροσβεστική, Αστυνομία), ενώ έχει λάβει γνώση του χειρισμού της δικογραφίας και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα γεγονότα και η εγκληματικές ενέργειες που περιγράφονται στη δικογραφία, απασχόλησαν την Βουλή των Ελλήνων και έλαβαν εκτενή δημοσιότητα στον εγχώριο και διεθνή τύπο. Αποτελεί, αναμφισβήτητα, ποινική δικογραφία επί της οποίας ερευνώνται εγκληματικές ενέργειες εξαιρετικής σημασίας.

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 28 του ΚΠΔ (Ν. 4620/2019): «1. Η ολομέλεια του εφετείου σε συμβούλιο, συγκαλούμενη ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα εφετών ή κατά το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα εφετών να κινήσει την ποινική δίωξη για εγκλήματα εξαιρετικής σημασίας. Αν η ποινική δίωξη έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η ολομέλεια έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, παρίσταται και ο εισαγγελέας εφετών. 2. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 1 η ολομέλεια ορίζει έναν από τους εφέτες με τον αναπληρωτή του, που εκπληρώνουν καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση. Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.»

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 14 παρ.2 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων: «2. Την ολομέλεια συγκαλεί ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική όταν: α. ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών που κατά το χρόνο της αίτησης συμμετέχουν σ’ αυτή ή, σε περίπτωση που στο δικαστήριο υπηρετούν περισσότεροι από εξήντα δικαστές και δικαστικοί πάρεδροι, από είκοσι τουλάχιστον μέλη της, β. ζητηθεί από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου ή το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, όταν πρόκειται για διοικητικά δικαστήρια, και η σύγκλησή της αφορά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου…»

Επειδή, η δικαστική έρευνα (ανάκριση) αποτελεί πράξη ασκήσεως κρατικής εξουσίας και δη ενέργημα της δικαστικής λειτουργίας και ως τοιούτο ανατίθεται σε δικαστικό όργανο, του οποίου η συνολική βούληση κατά την ενάσκηση της εξουσίας του, τείνει στην παροχή έννομης προστασίας. Είναι δε νόμω εξαναγκασμένο (ανακριτής) ακολουθώντας τις σχετικές νομικές επιταγές, στο πλαίσιο της ελευθερίας εκτιμήσεως του νόμου, γυμνός οιασδήποτε αυτονομίας, να τηρεί απαρεγκλίτως την αρχή της νομιμότητας. Υπεράνω όμως της ευχέρειας της ελεύθερης εκτίμησης είναι η ασφάλεια δικαίου, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία της έννομης τάξης και δικαιϊκή αρχή κανονιστικού περιεχομένου και υπερνομοθετικού χαρακτήρα, ως απορρέουσα από τα συνταγματικά θεμέλια του κράτους δικαίου.

Επειδή, ήδη έχω υποβάλει διαδοχικά αιτήματα των οποίων η ικανοποίηση θα αποβεί χρησιμότατη για την εξακρίβωση της αλήθειας, αντιθέτως δε, μέχρι σήμερα, η αδρανής και απόλυτη αδιαφορία στην αντιμετώπιση των αιτημάτων μου, οδηγεί στη συρρίκνωση, ή στην στέρηση των δικαιωμάτων μου και στην απόκρυψη της ουσιαστικής αλήθειας.

Επειδή, με την κατάργηση των δικαιωμάτων μου αυτών, κατά το στάδιο της ανακρίσεως, δεν θα συγκεντρωθεί το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, επί τη βάσει του οποίου θα διασαφηνιστούν όσο το δυνατό πληρέστερα τα σχετικά με τις εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις, πραγματικά περιστατικά.

Επειδή, δεν υπάρχει, κανένας δικαιολογητικός λόγος για να απορριφθεί το αίτημα μου, αλλά αντίθετα καθίσταται επιβεβλημένο να δράσετε και να ανατεθεί η υπόθεση σε εφέτη – ανακριτή, συνεπικουρούμενο από δεύτερο δικαστικό λειτουργό, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, όπως ανωτέρω αναφέρω, αλλά και από το αντικειμενικό γεγονός ότι ο πρόεδρος του 6ο ανακριτικού τμήματος, τέσσερις μήνες μετά την ανάθεση της δικογραφίας στο γραφείο του, δεν έχει προβεί σε καμία ανακριτική ενέργεια και ακόμη μελετά τη δικογραφία…

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Όπως ενεργήσετε καταλλήλως, προκειμένου να συγκληθεί τάχιστα η ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου αποφασίσει την ανάθεση του χειρισμού της δικογραφίας για τις εγκληματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα στο Μάτι Μαραθώνος Αττικής την 23η Ιουλίου 2018 σε έμπειρο δικαστικό λειτουργό και δη, σε εφέτη ανακριτή.

Αθήνα, 01.07.2019