«Παφ» και 100ευρω: Δείτε αναλυτικά ΟΛΑ τα πρόστιμα που προβλέπει ο αντικαπνιστικός νόμος!

Από 100 ευρώ έως 8.000 ευρώ κυμαίνονται τα πρόστιμα στον Αντικαπνιστικό Νόμο που όρισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση τα Υπουργεία Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά τους χώρους, αλλά και τα πρόστιμα που κόβονται στον εκάστοτε επιχειρηματία ή καπνιστή. Μεταξύ άλλων θα επιβάλλεται 200 ευρώ πρόστιμο σε άτομα που καπνίζουν σε κλειστούς χώρους και υπαίθριους, ενώ 500 ευρώ για τον υπεύθυνο Διαχείρισης.

Ωστόσο τα πρόστιμα θα αυξάνονται μετά την πρώτη υπόδειξη, για παράδειγμα στα καταστήματα μικρότερα των 100 τμ, ο καπνιστής θα «τρώει» πρόστιμο 100 ευρώ, αλλά ο υπεύθυνος του καταστήματος αντιμετωπίζει 500 ευρώ την 1η φορά, ενώ την δεύτερη φορά που θα διαπιστωθεί παράβαση θα κοπεί πρόστιμο 1.000 ευρώ. Μάλιστα στην πέμπτη παράβαση το ποσό αυξάνεται στα 8.000 ευρώ και ορίζεται αναστολή λειτουργίας του καταστήματος.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση τα επιβαλλόμενα πρόστιμα θα πρέπει να εξοφλούνται εντός δεκαπέντε 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, e-παράβολο, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα www. gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Υπουργείο Υγείας), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους ΔΥΟ.

Δείτε αναλυτικά τα ποσά: