Τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης

Τί αναφέρει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή

Τα ποσά που δόθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, θα έχουν φέτος, πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήμ

ατος και την εισφορά αλληλεγγύης.

Ετσι, απαλλάσσονται πλήρως οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, επιδόματα, εισοδηματικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις ενοικίων και επιστρεπτέες προκαταβολές προς επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, ποσό που συνολικά ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ.

Κατόπιν απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι εφορίες δεν θα λάβουν υπόψη τους τα εισοδήματα αυτά που δόθηκαν στους φορολογούμενους – επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και τα οποία θα δουν προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς του Ε1.

Αναλυτικά τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης:

1. Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 534 ή των 800 ευρώ

2. Τα ποσά από το πρόγραμμα Συν-Εργασία

3. Οι ενισχύσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και η αμοιβή ιδιωτών γιατρών που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Οι αποζημιώσεις σε ειδικές κατηγορίες όπως καλλιτέχνες

, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί και επιστήμονες

5. Οι ενισχύσεις σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στιο πλαίσιο αντιμετώπθιησης του κινδύνου μετάδοσης της Covid-19

6. Το επίδομα κατάρτισης μέσω του ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης σε επιστήμονες πληττόμενους από την Covid-19

7. Oι αποζημιώσεις απόλυσης έως 60.000 ευρώ

8. Η εφάπαξ ενίσχυση στους ασφαλισμενους του τ. ΕΤΑΑ, στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς

9. Η έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου

10. Αμοιβές σε μισθωτούς που αφορούν σε αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης και επίδομα βιβλιοθήκης

11. Αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από το κράτος σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τα κουρεμένα ενοίκια κατά 40%

12. Τα ποσά των ενισχύσεων που πήραν επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής

13. Οι προνοιακές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ

14. Τα επιδόματα τακτικής ανεργίας των μακροχρόνια

ανέργων

15. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων